image
Slider

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem zakwalifikowania się na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów, tj.:

  • kserokopia dowodu osobistego (do potwierdzenia przez pracownika ODN najpóźniej na I zjeździe)
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych ( do potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez pracownika ODN najpóźniej na I zjeździe)
  • kserokopia świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego wraz z programem kursu
    ( do potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez pracownika ODN najpóźniej na I zjeździe)
  • 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym (wymagane do wydania karty indeksowej)
  • potwierdzenie dokonania wpłaty 200 zł (opłata wpisowa na konto WS Uni-Terra)

Dokumenty można składać osobiście lub przesłać pocztą:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Oświata-Lingwista”

ul. Św. Barbary 1, 80-753 Gdańsk

tel. 58 346 35 56
tel./fax. 58 346 29 64
kom. 501 449 350

Biuro czynne 9.00 – 14.00

e-mail odn.stawska@wp.pl

ZAPRASZAMY!