Projekty

Projekty

Angażujemy się w projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z zakresu oświaty, dietetyki, wyrównywania szans, czy współpracy międzynarodowej. Dowiedz się więcej i pomóż nam zwiększać świadomość tak ważnych kwestii!

01.01.2014 -

Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu ubiega się o udział w Programie Erasmus+.

01.06.2018 - 31.12.2021

Środki na realizację projektu zostały przyznane w drodze konkursowej z działania 4.3 Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa we współpracy z partnerem ponadnarodowym –  stowarzyszeniem Internationales Bildungsnetzwerk PILGRIM z Austrii.

Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII złożyła projekt konkursowy „Czas na nas. Niepełnosprawni na rynku pracy".

16.08.2012 -

Wyższa Szkoła Uni-Terra w trybie zapytania ofertowego uzyskując 100 punktów na 100 możliwych, została wybrana do świadczenia konsultacji i wsparcia merytorycznego na rzecz studentów, doktorantów będących uczestnikami projektu Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

05.04.2012 - 10.06.2013

Wyższa Szkoła Uni-Terra, w trybie przetargu nieograniczonego uzyskując 100 punktów na 100 możliwych, została wybrana do realizacji projektu Powiatu Poznańskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i społecznych osób niepełnosprawnych Wykluczamy wykluczenie.

01.02.2011 - 31.01.2012

Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu realizowała projekt „Pomóż sam sobie – promocja zatrudniania osób niepełnosprawnych”. Projekt był realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI.

Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX złożyła projekt konkursowy „Profesjonalny nauczyciel”.

01.10.2012 - 31.03.2013

Centrum Rehabilitacyjno-Medyczne Integra-Med zostało laureatem projektu Staż Sukcesem Naukowca – II edycja, realizowanego w województwie wielkopolskim ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Skip to content