fbpx
Home » Warunki Rekrutacji na studia I stopnia
image

O nas

Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu została utworzona na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2009 roku i posiada wpis do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 355.

Warunki rekrutacji na studia I stopnia

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych!

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Na I rok studiów zostaną przyjęte osoby, które złożą:

  • Świadectwo dojrzałości (kopia)
  • Wydrukowany wypełniony i podpisany Kwestionariusz osobowy – DIETETYKA
  • Podanie  do Rektora o przyjęcie na pierwszy rok studiów
  • Biała, papierowa teczka zamykana na gumkę
  • Kserokopia książeczki wojskowej (oryginał do wglądu)
  • 2 zdjęcia (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów
    osobistych)
  • płyta CD ze zdjęciem 

Dokumenty rekrutacyjne należy  przesyłać pocztą na adres:


Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu
ul. Wybickiego  6
61- 529 Poznań

KREDYTY STUDENCKIESZCZEGÓŁYGRUPA
UNITERRA

Jest to grupa podmiotów wzajemnie powiązanych i działających na rzecz szeroko rozumianego systemu oświaty.

WS UNITERRA

ul. Prądzyńskiego 53
61-527 Poznań
Rektorat
tel.: 61 44 85 440
Dziekanat
tel.: 61 83 30 530
Biuro studiów podyplomowych
tel.: 61 44 85 441
www.wsuniterra.pl

image