Pedagogika

Poznań (Hybrydowe)
Aktualna rekrutacja: Na rok 2022/2023
Już wiesz co chcesz studiować?
Zapisz się online
Pokaż szczegóły
Miasto:
Poznań
Rodzaj studiów:
Studia I stopnia
Forma studiów:
Hybrydowe
Czas trwania:
3 lata
Czesne:
od 300 zł

Co zyskujesz, studiując Pedagogikę w Wyższej Szkole Uni-Terra?

 • Posiądziesz aktualną wiedzę z zakresu pedagogiki
 • Skorzystasz z doświadczenia kadry praktyków
 • Przejdziesz przez różnorodne zadania praktyczne w ramach zajęć, pod czujnym okiem prowadzących
 • Zdobędziesz pracę w wymarzonym zawodzie
Najnowsza wiedza
Większe możliwości zatrudnienia
Profesjonalna kadra
Przyjazna atmosfera
Zawód pożądany na rynku pracy

Moduły na kierunku pedagogika

Wiedza i umiejętności
 • Wybrane elementy z zakresu wspierania osób w kompensacji zaburzeń mowy;

Wiedza i umiejętności
 • Wybrane elementy w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń u osób ze spektrum autyzmu;

Wiedza i umiejętności
 • Wybrane elementy w zakresie terapii pedagogicznej i pedagogiki zdrowia; m. in. stymulowanie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez eliminowanie niepowodzeń, ograniczeń i wyrównywanie szans rówieśniczych;

Wiedza i umiejętności
 • Wybrane elementy w zakresie terapii i opieki senioralnej w obszarze medycznym, społecznym, psychologicznym i fizycznym.

Wiedza i umiejętności
 • wybrane elementy w zakresie diagnozowania i terapii zaburzeń przetwarzania sensorycznego, które mogą występować u dzieci autystycznych i u innych osób z zaburzeniami rozwojowymi i neurorozwojowymi.

Wiedza i umiejętności
 • Wybrane elementy w zakresie organizacji i zarządzania placówkami oświatowymi oraz coachingu w oświacie.

Co jest celem studiów?

Celem studiów jest systematyczny rozwój Absolwentów i praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu pedagoga. Dzięki harmonijnie rozłożonym praktykom zawodowym student poznaje realia pracy w wybranych środowiskach i miejscach pracy. Ukończenie kierunku nie tylko pozwala na zdobycie nowych kompetencji, ale też jest szansą rozwoju w zakresie kompetencji społecznych, ogólnopedagogicznych, psychologicznych.

Opcje rozwoju po studiach licencjackich z pedagogiki

 • Podjęcie studiów II. stopnia (magisterskich);
 • Podjęcie studiów podyplomowych, np. rozwijających obszar poznany w ramach modułów fakultatywnych,
 • Podjęcie studiów umożliwiających zdobycie uprawnień do pracy w szkole w ramach przygotowania pedagogicznego,
 • Połączenie dwóch kierunków studiów podyplomowych i ukończenie ich w jednym roku.

Uwagi:

 • Student będzie mógł wybrać jeden moduł spośród dwóch proponowanych na danym semestrze (semestry 4, 5 i 6).
 • Student będzie mógł realizować dwa moduły na danym semestrze. Drugi moduł będzie dodatkowo płatny w wysokości 200 zł miesięcznie.

Dla kogo jest ten kierunek?

 • Lubisz pracę z drugim człowiekiem
 • Chcesz mieć możliwość rozwoju kompetencji interpersonalnych i stymulować innych do rozwoju,
 • Widzisz się w roli pedagoga

Opinia specjalisty

Pedagogika - dziedzina nauki interdyscyplinarnej i stosowanej, powiązana z innymi naukami o człowieku. Obejmuje genezę i rozwój nauk pedagogicznych ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia wkładu pedagogiki ogólnej, specjalnej i społecznej. Wyodrębnia kluczowe pojęcia wychowania oraz pogłębia podstawowe definicje przedmiotu. Uwzględnia zależności i prawidłowości biologiczne, społeczne i kulturowe, które wpływają na sytuacje i potrzeby ludzi oraz na poszczególne procesy wychowawcze. Charakteryzuje przemiany społeczne i cywilizacyjno - kulturowe oraz pozwala odkrywać współczesne wyzwania dotyczące potrzeb człowieka.

Czesne

Studia stacjonarne

Rok akademickiCzesne w 12 ratach
2022/23 - I rok 360 zł płatne do 15-tego każdego miesiąca
2023/24 - II rok 2024/25 - III rok 360 zł płatne do 15-tego każdego miesiąca
Zapisz się online

Studia niestacjonarne

Rok akademickiCzesne w 12 ratach
2022/23 - I rok 300 zł płatne do 15-tego każdego miesiąca
2023/24 - II rok 2024/25 - III rok 350 zł płatne do 15-tego każdego miesiąca
Zapisz się online
Skip to content