Stanowisko pedagoga specjalnego

Nastąpiła zmiana podstawy prawnej regulującej potrzebne kwalifikacje do rozpoczęcia pracy pedagoga specjalnego. Zapoznajcie się z aktualnymi wymaganiami i kierunkami online w Wyższej Szkole Uni-Terra, których ukończenie umożliwi Wam wymarzoną pracę!

Zgodnie rozp. Ministra Edukacji i Nauki z dn. 22 sierpnia 2022 r. zmieniające rozp. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli [Dz. U. z dn. 23 sierpnia 2022, poz.1769] od 1 września 2022 stanowisko nauczyciela pedagoga specjalnego mogą zająć osoby jeśli:

  • mają 5 - letnie studia magisterskie jednolite albo dwustopniowe – licencjat (3-letni) oraz studia magisterskie (2-letnie uzupełniające) z pedagogiki nie-specjalnej (np. ogólnej lub opiekuńczo-wychowawczej)
  • oraz posiadają świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego albo studiów podyplomowych z choćby jednego z działów pedagogiki specjalnej (lista kierunków). Jeśli posiadają takie świadectwo, to mogą pełnić funkcję pedagoga specjalnego bezterminowo.

Lista kierunków Uni-Terry, które realizują wymagania na stanowisko pedagoga specjalnego (za www. gov.pl zdn. 8.08.2022):

Pedagog specjalny w 1 rok studiów podyplomowych online!

Skip to content