Slider

STUDIA DOSKONALĄCE

ADRESACI

Studia dedykujemy przede wszystkim dietetykom, technologom żywności, psychologom, psychoterapeutom i pielęgniarkom. Zapraszamy również przedstawicieli innych zawodów, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne  z  zakresu psychodietetyki. W wybranych przypadkach możemy zaprosić kandydata na rozmowę kwalifikacyjną.

CEL

  • Zapoznanie z najnowszymi doniesieniami naukowymi w obszarze wzajemnych powiązań psychologii oraz  żywienia, w odniesieniu do wpływu zachowań żywieniowych na kondycję psychiczną i fizyczną człowieka w kolejnych etapach życia
  • Zdobycie wiedzy w zakresie podłoża psychologicznego i medycznego oraz mechanizmów rozwoju zaburzeń odżywiania oraz problemów z utrzymaniem prawidłowej wagi w chorobach somatycznych
  • Rozpoznawanie czynników psychologicznych w zaburzeniach odżywiania (anoreksja, bulimia, pregoreksja i in.) oraz chorób związanych z niewłaściwym odżywianiem (zespoły metaboliczne, choroby układu krążenia, choroby neurologiczne, nowotworowe i in.)
  • Rozwijanie umiejętności w obszarze rozpoznawania i przeciwdziałania nieprawidłowym zachowaniom żywieniowym
  • Poznanie metod i zdobycie umiejętności wzbudzania oraz podtrzymywania motywacji klienta/pacjenta do utraty wagi i trwałej zmiany nawyków żywieniowych, z perspektywy psychologicznej i leczenia dietetycznego
  • Zdobycie wiedzy dotyczącej form i metod pomocy psychologicznej osobom z zaburzeniami odżywiania i otyłością
  • Poznanie zagadnień dotyczących roli aktywności fizycznej w utrzymaniu kondycji psychofizycznej
  • Kształtowanie i rozwój kompetencji w zakresie pracy w zespole intyerdyscyplinarnym (dietetyk-psycholog-lekarz)
  • Poszerzenie repertuaru narzędzi budowania relacji i skutecznej komunikacji z klientem/pacjentem
  • Zdobycie wiedzy możliwości wykorzystania jej w zakresie promocji usług psychodietetyka na rynku

ABSOLWENT

Posiada wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu diagnozowania problemów psychologicznych będących przyczyną otyłości i zaburzeń odżywiania. Posiada kwalifikacje do pracy ambulatoryjnej i klinicznej jako członek zespołu multidyscyplinarnego podejmujący decyzje żywieniowe dla pacjentów ze schorzeniami o podłożu psychosomatycznym, psychiatrycznym i neurologicznym. Zna i potrafi korzystać z podstawowych elementów profesjonalnych metod pomocy psychologicznej.

CZAS TRWANIA

2 semestry, 260 godzin

Zjazdy odbywają się  raz w miesiącu. W ramach studiów odbędzie się 10 zjazdów.

Planowany termin realizacji studiów: październik 2018- lipiec 2019

Wymagania dla kandydatów:

uzyskane wykształcenie na poziomie  licencjata lub magistra, lub ukończony kierunek technologia żywności

OPIS STUDIÓW

EFEKTY KSZTAŁCENIA

PROGRAM STUDIÓW

 

WARUNKI REKRUTACJI

OPŁATY

Opłata wpisowa: 200 zł

Czesne: 3500 zł
10 rat po 350 zł

Promocja 3300 zł*
*Cena promocyjna czesnego obowiązuje przy jednorazowej wpłacie do 30.10.2018 r.

Dla absolwentów Wyższe Szkoły Uni-Terra oraz ODN Uni-Terra dodatkowy jednorazowy rabat w wysokości 200 zł (odliczany od czesnego).

Łączna suma rabatu do uzyskania wynosi 400 zł!

 

KONTAKT

Wyższa Szkoła Uni-Terra
Biuro Studiów Podyplomowych
ul. Wybickiego 6, I piętro
61-529 Poznań

tel. 61 44 85 441
tel. 61 82 36 400

mail: biuro@uniterra.pl