STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI- OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!!!
DOŁĄCZ DO GRUPY NA KIERUNKU:

do 600 zł rabatu!!!

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Przygotowanie pedagogiczne
Nauczanie Plastyki, Muzyki, Techniki, WOK
Nauczanie Matematyki, Informatyki, Techniki
Bibliotekoznawstwo i technologia informacyjna
Oligofrenopedagogika
Surdopedagogika
Tyflopedagogika
Przysposobienie obronne- edukacja dla bezpieczeństwa
Logopedia
Wychowanie do życia w rodzinie
WOS i WDŹ
Zarządzanie oświatą
Terapia i diagnoza pedagogiczna
Pedagogika lecznicza z gimnastyką korekcyjno- kompensacyjną
Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza

Arrow
Arrow
Slider