BOGATA OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DLA NAUCZYCIELI
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Przygotowanie pedagogiczne
Plastyka, Muzyka, Technika, WOK
Matematyka
Oligofrenopedagogika
Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji dziecka ze spectrum autyzmu
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Tyflopedagogika
Arrow
Arrow
Slider