BOGATA OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DLA NAUCZYCIELI

do 600 zł rabatu!!!

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Przygotowanie pedagogiczne
Nauczanie Plastyki, Muzyki, Techniki, WOK
Nauczanie Matematyki
Nauczanie Informatyki
Nauczanie Fizyki
Nauczanie Biologii
Nauczanie Historii
Nauczanie Techniki
Bibliotekoznawstwo i technologia informacyjna
Oligofrenopedagogika
Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji dziecka ze spectrum autyzmu
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Tyflopedagogika

Arrow
Arrow
Slider