fbpx
Home » Studia podyplomowe dla nauczycieli » Przygotowanie pedagogiczne

Przygotowanie pedagogiczne

Studia te umożliwiają uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych oraz nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki ogólnej i metodyki szczegółowej w powiązaniu z kierunkiem studiów i praktyką pedagogiczną.

UCZESTNICY

PROGRAM

CZAS TRWANIA

OPŁATY

KONTAKT

CEL

Studia te umożliwiają uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych oraz nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki ogólnej i metodyki szczegółowej w powiązaniu z kierunkiem studiów i praktyką pedagogiczną. Absolwenci po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje pedagogiczne do pracy w zawodzie nauczyciela.

Absolwenci otrzymują „Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy” ( zaświadczenie jest ważne przez okres 5 lat od dnia wydania)

UCZESTNICY

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni, nieposiadających kwalifikacji pedagogicznych, niezbędnych do pracy nauczycielskiej. Studia obejmują przedmioty psychologiczne i pedagogiczne, dydaktykę przedmiotową, przedmioty uzupełniające oraz praktykę pedagogiczną.

PROGRAM

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • Ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne
  • Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do nauczania na danym etapie edukacji
  • Podstawy dydaktyki
  • Dydaktyka przedmiotu – Podstawy edukacji
  • Kompetencje komunikacyjne nauczyciela: teoria i praktyka
  • Praktyki pedagogiczne w wymiarze 150 godzin

Czas trwania: 3 semestry
300 godzin zajęć dydaktycznych
150 godzin praktyk 

Termin realizacji: październik 2020 – lipiec 2021 r.
45 punktów ECTS

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego/ dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/ dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

KONTAKT

Wyższa Szkoła Uni-Terra
Biuro Studiów Podyplomowych
ul. Wybickiego 6, I piętro
61-529 Poznań

tel. 61 44 85 441
tel. 61 82 36 400

mail: biuro@uniterra.plimage image

Opłaty

Studia podyplomowe

Rok akademicki Czesne w 10 ratach
2020/2021 POZNAŃ 300 PLN
2020/2021 KALISZ 260 PLN

  • Opłata wpisowa: 200 zł
  • Dla absolwentów Wyższej Szkoły Uni-Terra oraz ODN Uni-Terra dodatkowy jednorazowy rabat w wysokości 200 zł (odliczany od czesnego).
  • Promocja 2800 zł* POZNAŃ
  • Promocja 2400 zł* KALISZ

*Cena promocyjna czesnego obowiązuje przy jednorazowej wpłacie do 30.10.2020 r.

Łączna suma rabatu do uzyskania wynosi 400 zł!

 PRZY WYBORZE DWÓCH KIERUNKÓW, CZESNE TAŃSZEGO KIERUNKU 50%
( JEDNO WPISOWE)GRUPA
UNITERRA

Jest to grupa podmiotów wzajemnie powiązanych i działających na rzecz szeroko rozumianego systemu oświaty.

WS UNITERRA

ul. Prądzyńskiego 53
61-527 Poznań
Rektorat
tel.: 61 44 85 440
Dziekanat
tel.: 61 83 30 530
Biuro studiów podyplomowych
tel.: 61 44 85 441
www.wsuniterra.pl

image