fbpx
Home » Studia podyplomowe dla nauczycieli » Bibliotekoznawstwa i technologii informacyjnej

Bibliotekoznawstwa i technologii informacyjnej

Celem studiów jest nadanie uprawnień do pracy w bibliotekach różnych typów ( z wyjątkiem bibliotek pedagogicznych).

UCZESTNICY

PROGRAM

CZAS TRWANIA

OPŁATY

KONTAKT

CEL

Celem studiów jest nadanie uprawnień do pracy w bibliotekach różnych typów ( z wyjątkiem bibliotek pedagogicznych).

UCZESTNICY

Studia są adresowane do osób,  posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, które są zainteresowane podjęciem pracy w bibliotekach różnego typu.

 

 

PROGRAM

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia: ogólnozawodowe, zagadnienia teoretyczne dające wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy bibliotekarskiej oraz blok zajęć z zakresu technologii informacyjnej, a także praktyki w wymiarze 90 godzin.

Czas trwania: 3 semestry
270 godzin zajęć dydaktycznych 
90 godzin praktyk 

Termin realizacji: październik 2021 – lipiec 2022 r.
40 punktów ECTS

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego/ dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/ dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

 

Wyższa Szkoła Uni-Terra
Biuro Studiów Podyplomowych
ul. Wybickiego 6, I piętro
61-529 Poznań

tel. 61 44 85 441
tel. 61 82 36 400

mail: biuro@uniterra.plimage image

Opłaty

Studia podyplomowe

Rok akademicki Czesne w 10 ratach
2021/2022 340 PLN

  • Opłata wpisowa: 200 zł
  • Dla absolwentów Wyższej Szkoły Uni-Terra oraz ODN Uni-Terra dodatkowy jednorazowy rabat w wysokości 200 zł (odliczany od czesnego)
  • Promocja 3200 zł*

*Cena promocyjna czesnego obowiązuje przy jednorazowej wpłacie do 31.10.2021 r. 

Łączna suma rabatu do uzyskania wynosi 400 zł!

PRZY WYBORZE DWÓCH KIERUNKÓW, CZESNE TAŃSZEGO KIERUNKU 50%
( JEDNO WPISOWE)GRUPA
UNITERRA

Jest to grupa podmiotów wzajemnie powiązanych i działających na rzecz szeroko rozumianego systemu oświaty.

WS UNITERRA

ul. Prądzyńskiego 53
61-527 Poznań
Rektorat
tel.: 61 44 85 440
Dziekanat
tel.: 61 83 30 530
Biuro studiów podyplomowych
tel.: 61 44 85 441
www.wsuniterra.pl

image