fbpx
Home » Studia podyplomowe dla nauczycieli » Zarządzanie oświatą

Zarządzanie oświatą

Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnej kadry w dziedzinie zarządzania instytucjami oświatowymi oraz kadry kierowniczej do pracy w szkolnictwie.

UCZESTNICY

PROGRAM

CZAS TRWANIA

OPŁATY

KONTAKT

CEL

Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnej kadry w dziedzinie zarządzania instytucjami oświatowymi oraz kadry kierowniczej do pracy w szkolnictwie.

UCZESTNICY

Studia przeznaczone są dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych, kierowników samorządowej administracji oświatowej oraz pracowników nadzoru pedagogicznego a także osób posiadających wykształcenie wyższe chcących nabyć kwalifikacje do zarządzania placówką oświatową.

Wymagane od kandydata:
•    ukończone studia wyższe

PROGRAM

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

  • Przywództwo edukacyjne w szkole
  • Polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku.
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi.
  • Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym.

Czas trwania: 2 semestry
Poznań: 200 godzin zajęć dydaktycznych ( zajęcia 100 % on-line, materiały dydaktyczne)
Gdańsk: 200 godzin zajęć dydaktycznych( zajęcia stacjonarne, zajęcia on-line, materiały dydaktyczne)

30 godzin praktyk 

Termin realizacji: październik 2021 – czerwiec 2022 r.
30 punktów ECTS

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego/ dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/ dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

KONTAKT

Wyższa Szkoła Uni-Terra
Biuro Studiów Podyplomowych
ul. Wybickiego 6, I piętro
61-529 Poznań

tel. 61 44 85 441
tel. 61 82 36 400

mail: biuro@uniterra.plimage image

Opłaty

Studia podyplomowe

Rok akademicki Czesne w 10 ratach
2021/2022 270 PLN

  • Opłata wpisowa: 200 zł
  • Dla absolwentów Wyższej Szkoły Uni-Terra oraz ODN Uni-Terra dodatkowy jednorazowy rabat w wysokości 200 zł (odliczany od czesnego).
  • Promocja 2500 zł

*Cena promocyjna czesnego obowiązuje przy jednorazowej wpłacie do 31.10.2021 r.

Łączna suma rabatu do uzyskania wynosi 400 zł!

 PRZY WYBORZE DWÓCH KIERUNKÓW, CZESNE TAŃSZEGO KIERUNKU 50%
( JEDNO WPISOWE)GRUPA
UNITERRA

Jest to grupa podmiotów wzajemnie powiązanych i działających na rzecz szeroko rozumianego systemu oświaty.

WS UNITERRA

ul. Prądzyńskiego 53
61-527 Poznań
Rektorat
tel.: 61 44 85 440
Dziekanat
tel.: 61 83 30 530
Biuro studiów podyplomowych
tel.: 61 44 85 441
www.wsuniterra.pl

image