Home » Studia podyplomowe dla nauczycieli » Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji dziecka ze spektrum autyzmu

Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji dziecka ze spektrum autyzmu

Celem studiów jest nadanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania dziecka z autyzmem.

UCZESTNICY

PROGRAM

CZAS TRWANIA

OPŁATY

KONTAKT

CEL

Celem studiów jest nadanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania dziecka z autyzmem.

UCZESTNICY

Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe lub podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej.

Wymagane od kandydata:
•    ukończone studia wyższe lub podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej
•    przygotowanie pedagogiczne.

PROGRAM

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Dydaktyka prowadzenia zajęć
 • Diagnoza autyzmu
 • Nauczanie i wychowanie uczniów autystycznych
 • Metody komunikacji alternatywnej
 • Wczesne wspomaganie dzieci autystycznych
 • Praktyki w wymiarze 60 godzin

W ramach studiów realizowane jest szkolenie „Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej cz. 1”. Szkolenie prowadzi dr n. hum. Anna Prożych dyplomowany logopeda, surdologopeda, terapeuta SI, trener metody verbotonalnej.

Absolwenci kierunku otrzymują wraz ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu szkolenia.

Czas trwania:

3 semestry, 350 godzin ( w tym zajęcia w formie e-learningu)

Termin realizacji:

czerwiec 2019- lipiec 2020 POZNAŃ
październik 2019- lipiec 2020 GDAŃSK, KALISZ
60 punktów ECTS

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% zajęć prowadzonych w uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

ORGANIZACJA NAUKI

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie – w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00.
Zajęcia w ramach III semestru realizowane są w lipcu,  także w dni powszednie.
Organizator zastrzega sobie prawo do realizacji zajęć w ciągu 1 tygodnia ferii zimowych województwa wielkopolskiego ( Poznań, Kalisz), pomorskiego (Gdańsk).

KONTAKT

Wyższa Szkoła Uni-Terra
Biuro Studiów Podyplomowych
ul. Wybickiego 6, I piętro
61-529 Poznań

tel. 61 44 85 441
tel. 61 82 36 400

mail: biuro@uniterra.com.plimage image

Opłaty

Studia podyplomowe

Rok akademicki Czesne w 10 ratach
2019/20 - Poznań 351 PLN
2019/20 - Gdańsk 351 PLN
2019/20 - Kalisz 250 PLN

 • Opłata wpisowa: 200 zł
 • Dla absolwentów Wyższe Szkoły Uni-Terra oraz ODN Uni-Terra dodatkowy jednorazowy rabat w wysokości 200 zł (odliczany od czesnego).
 • Promocja 3310 zł – Poznań*
 • Promocja 3310 zł – Gdańsk**
 • Promocja 2300 zł – Kalisz**

*Cena promocyjna czesnego obowiązuje przy jednorazowej wpłacie do 15.07.2019 r.
**Cena promocyjna czesnego obowiązuje przy jednorazowej wpłacie do 30.10.2019 r.

Łączna suma rabatu do uzyskania wynosi 400 zł!GRUPA
UNITERRA

Jest to grupa podmiotów wzajemnie powiązanych i działających na miarę szeroko rozumianego systemu oświaty.

WS UNITERRA

ul. Prądzyńskiego 53
61-527 Poznań
tel.: 618330530
tel.: 614485440
www.wsuniterra.pl

image