fbpx
Home » Studia podyplomowe dla nauczycieli » Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz wsparcie rodzin

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz wsparcie rodzin

Słuchacze zdobywają kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

UCZESTNICY

PROGRAM

CZAS TRWANIA

OPŁATY

KONTAKT

Studia kwalifikacyjne

CEL

Słuchacze zdobywają kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

UCZESTNICY

Studia adresowane są do osób posiadających jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia, studia wyższe na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna.

PROGRAM

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Dydaktyka prowadzenia zajęć
 • Podstawy rozwoju psychosomatycznego i psychomotorycznego dziecka od poczęcia
 • Neurologopedia dziecięca
 • Diagnostyka i terapia niemowląt z zaburzeniami neurofizjologicznymi
 • Możliwości i ograniczenia wczesnej diagnozy i terapii pedagogicznej
 • Pedagogiczne wspomaganie rozwoju małego dziecka
 • Wsparcie rodzin
 • Praktyki w wymiarze 180 godzin

W ramach studiów realizowane jest szkolenie „Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej cz. 1”. Szkolenie prowadzi dr n. hum. Anna Prożych dyplomowany logopeda, surdologopeda, terapeuta SI, trener metody verbotonalnej.

Absolwenci kierunku otrzymują wraz ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu szkolenia.

Czas trwania: 3 semestry
450 godzin zajęć dydaktycznych
 
180 godzin praktyk
50 punktów ECTS

Termin realizacji:
październik 2021- lipiec 2022 r.

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i zadanie egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem studiów wraz z praktykami, a także uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego/dyplomowego.
Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

KONTAKT

Wyższa Szkoła Uni-Terra
Biuro Studiów Podyplomowych
ul. Wybickiego 6, I piętro
61-529 Poznań

tel. 61 44 85 441
tel. 61 82 36 400

mail: biuro@uniterra.plimage image

Opłaty

Studia niestacjonarne

Rok akademicki Czesne w 10 ratach
2021/2022 440 PLN - POZNAŃ/ GDAŃSK
2021/2022 390 - SŁUPSK

POZNAŃ/GDAŃSK

 • Opłata wpisowa: 200 zł
 • Dla absolwentów Wyższej Szkoły Uni-Terra oraz ODN Uni-Terra dodatkowy jednorazowy rabat w wysokości 200 zł (odliczany od czesnego).
 • Promocja 4200 zł *

*Cena promocyjna czesnego obowiązuje przy jednorazowej wpłacie do 31.10.2021 r.

SŁUPSK

 • Opłata wpisowa: 200 zł
 • Dla absolwentów Wyższej Szkoły Uni-Terra oraz ODN Uni-Terra dodatkowy jednorazowy rabat w wysokości 200 zł (odliczany od czesnego).
 • Promocja 3700 zł *

*Cena promocyjna czesnego obowiązuje przy jednorazowej wpłacie do 30.10.2021 r.

Łączna suma rabatu do uzyskania wynosi 400 zł!

 PRZY WYBORZE DWÓCH KIERUNKÓW, CZESNE TAŃSZEGO KIERUNKU 50%
( JEDNO WPISOWE)

OPŁATY WNOSZONE NA KONTO WS UNI-TERRAGRUPA
UNITERRA

Jest to grupa podmiotów wzajemnie powiązanych i działających na rzecz szeroko rozumianego systemu oświaty.

WS UNITERRA

ul. Prądzyńskiego 53
61-527 Poznań
Rektorat
tel.: 61 44 85 440
Dziekanat
tel.: 61 83 30 530
Biuro studiów podyplomowych
tel.: 61 44 85 441
www.wsuniterra.pl

image