fbpx
Home » Studia podyplomowe » Trener personalny i dietetyka w sporcie

Trener personalny i dietetyka w sporcie

Studia podyplomowe na kierunku Trener personalny i dietetyka w sporcie przygotowują specjalistów do pracy w rekreacji, organizacji czasu wolnego ludzi w różnym wieku i różnym stanie zdrowia fizycznego, społecznego i psychicznego.

UCZESTNICY

PROGRAM

CZAS TRWANIA

OPŁATY

KONTAKT

CEL

Studia podyplomowe na kierunku Trener personalny i dietetyka w sporcie przygotowują specjalistów do pracy w rekreacji, organizacji czasu wolnego ludzi w różnym wieku i różnym stanie zdrowia fizycznego, społecznego i psychicznego. Trener personalny samodzielnie planuje i programuje trening rekreacyjny i zdrowotny, przeprowadza metodycznie i merytorycznie zajęcia ruchowe, dokonuje ewaluacji działań trenerskich, potrafi ułożyć diety sportowe.

Przykładowe miejsca pracy absolwenta studiów:

– przedsiębiorstwa, instytucje lub organizacje zajmujące się rekreacją

– własna działalność gospodarcza

– hotele z infrastrukturą rekreacyjną i odnowy biologicznej

– ośrodki wypoczynkowe i hotelarskie

– kluby fitness

UCZESTNICY

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów 1 i 2 stopnia, jednolitych studiów magisterskich, kierunków studiów z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej.

PROGRAM

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia: Postępowanie dietetyczne w poszczególnych dyscyplinach sportowych, Trening wytrzymałościowy i cardio, Żywienie i suplementacja w sporcie.

Czas trwania: 2 semestry
200 godzin zajęć dydaktycznych
30 godzin praktyk 

Termin realizacji: październik 2020 – czerwiec 2021 r.
30 punktów ECTS

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% zajęć prowadzonych w uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego/ dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/ dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

KONTAKT

Wyższa Szkoła Uni-Terra
Biuro Studiów Podyplomowych
ul. Wybickiego 6, I piętro
61-529 Poznań

tel. 61 44 85 441
tel. 61 82 36 400

mail: biuro@uniterra.plimage image

Opłaty

Studia podyplomowe

Rok akademicki Czesne w 10 ratach
2020/2021 250 PLN

  • Opłata wpisowa: 200 zł
  • Dla absolwentów Wyższe Szkoły Uni-Terra oraz ODN Uni-Terra dodatkowy jednorazowy rabat w wysokości 200 zł (odliczany od czesnego).
  • Promocja 2300 zł*

*Cena promocyjna czesnego obowiązuje przy jednorazowej wpłacie do 30.10.2020 r.

Łączna suma rabatu do uzyskania wynosi 400 zł!

 PRZY WYBORZE DWÓCH KIERUNKÓW, CZESNE TAŃSZEGO KIERUNKU 50%
( JEDNO WPISOWE)GRUPA
UNITERRA

Jest to grupa podmiotów wzajemnie powiązanych i działających na rzecz szeroko rozumianego systemu oświaty.

WS UNITERRA

ul. Prądzyńskiego 53
61-527 Poznań
Rektorat
tel.: 61 44 85 440
Dziekanat
tel.: 61 83 30 530
Biuro studiów podyplomowych
tel.: 61 44 85 441
www.wsuniterra.pl

image