Projekt edukacyjny pomocą w indywidualizacji wymagań i technik pracy

Termin szkolenia: Rekrutacja ciągła
Pokaż szczegóły
Miasto:
Poznań
Rodzaj szkolenia:
Szkolenia dla nauczycieli
Czas trwania:
10 godzin
Cena:
250 zł

Akty prawne

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356)

Tematyka zajęć

  • Kompetencje kluczowe a projekt edukacyjny
  • Rola projektu edukacyjnego w podstawie programowej
  • Opracowanie scenariuszy projektów edukacyjnych do konkretnych wymagań ogólnych i szczegółowych z matematyki.

Warunki uczestnictwa

  • Uzupełnienie zgłoszenia on-line
  • Uiszczenie opłaty

Odbiorca: Wyższa Szkoła Uni-Terra

Nr rachunku: Bank Millenium: 54 1160 2202 0000 0002 2044 9598

Organizacja szkolenia

  • Czas trwania: 10 godzin
  • 2h wykład + 8h warsztaty
  • Koszt: 250zł

Rekrutacja ciągła

Rekrutacja na szkolenie jest prowadzona w trybie ciągłym. Zapisz się jeśli interesuje Cię to szkolenie. A my skontaktujemy się z Tobą jak tylko zbierze się odpowiednia grupa i wspólnie ustalimy dogodny termin szkolenia.

Skip to content