Home » Szkolenia
image

O nas

Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu została utworzona na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2009 roku i posiada wpis do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 355.

Szkolenia, Seminaria

Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Poznań 3-5.04.2020

ZAPISY

———————————————————————————————————————————————————————————–

SZKOLENIE „Wykorzystanie elementów metody verbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej” cz. 1

POZNAŃ  wiosna 2019

———————————————————————————————————————————————————————————–

REKRUTACJA CIĄGŁA NA  SZKOLENIA:

Temat szkolenia:  Egzamin ósmoklasisty ( matematyka) – nowe wyzwanie?

———————————————————————————————————

Temat szkolenia:  Pozwólmy dzieciom działać – o sprytnym liczeniu.

———————————————————————————————————

Temat szkolenia:  Pozwólmy dzieciom mówić – o komunikowaniu się na lekcjach matematyki.

———————————————————————————————————

Temat szkolenia:  Pozwólmy dzieciom myśleć – o twórczym rozwiązywaniu problemów na lekcjach matematyki.

———————————————————————————————————-

Temat szkolenia:  Projekt edukacyjny pomocą w indywidualizacji  wymagań i technik pracy.

———————————————————————————————————-

Temat szkolenia: Ocenianie, które pomaga uczyć i uczyć się w zakresie języka polskiego

———————————————————————————————————

Temat szkolenia:  Praca z tekstem poetyckim w szkole podstawowej

——————————————————————————————————-

Temat szkolenia:  Egzamin ósmoklasisty (język polski) – nowe wyzwanie?

——————————————————————————————————

Temat szkolenia: JAK BUDOWAĆ PŁASZCZYZNĘ WSPÓŁPRACY WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW ŻYCIA SZKOLNEGO

——————————————————————————————————

Temat szkolenia: Praca z dziećmi  i młodzieżą niepełnosprawną w przedszkolu, szkole, placówce.

——————————————————————————————————

Temat szkolenia: Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole/przedszkolu/placówce.

Informacja:

Biuro Studiów Podyplomowych i Szkoleń
ul. Wybickiego 6, I piętro
tel. 61 44 85 441

 GRUPA
UNITERRA

Jest to grupa podmiotów wzajemnie powiązanych i działających na miarę szeroko rozumianego systemu oświaty.

WS UNITERRA

ul. Prądzyńskiego 53
61-527 Poznań
tel.: 618330530
tel.: 614485440
www.wsuniterra.pl

image