Wykluczamy wykluczenie

Okres realizacji projektu: 05.04.2012 - 10.06.2013

Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu, w trybie przetargu nieograniczonego zgodnego z zasadami konkurencyjności, uzyskując 100 punktów na 100 możliwych, została wybrana do realizacji projektu Powiatu Poznańskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i społecznych osób niepełnosprawnych Wykluczamy wykluczenie.

Celem głównym projektu było zwiększenie aktywności zawodowej i umiejętności społecznych 88 osób niepełnosprawnych, wychowanków lub absolwentów SOSW w Owińskach i Mosinie oraz uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Owińskach.

W projekcie realizowane były następujące działania: przeprowadzenie szkoleń z języka angielskiego, przeprowadzenie zajęć informatycznych, udzielenie wsparcia psychologicznego i doradczo-zawodowego, przeprowadzenie treningu umiejętności i kompetencji społecznych, przygotowanie do pracy jako pomocnik w salonie fryzjerskim, pomocnik cukiernika i kucharza, przygotowanie do pracy jako pomocnik w gospodarstwie agroturystycznym, w warsztacie stolarsko-garncarskim i tkackim, a także hotelu, przeprowadzenie zajęć z zakresu hipoterapii i innych zajęć terapeutycznych.

Projekt realizowany był od 5.04.2012 r. do 10.06.2012 r.

Skip to content