Staż sukcesem naukowca – II edycja

Okres realizacji projektu: 01.10.2012 - 31.03.2013

Centrum Rehabilitacyjno-Medyczne Integra-Med w Poznaniu w dniu 29.06.2012 r. zostało laureatem projektu Staż Sukcesem Naukowca – II edycja, realizowanego w województwie wielkopolskim ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

Jego adresatami byli pracownicy naukowi i naukowo dydaktyczni wielkopolskich uczelni wyższych i jednostek badawczo rozwojowych oraz wielkopolscy przedsiębiorcy.

Misją projektu było działanie na rzecz wsparcia współpracy przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi. Jego efektem – obopólny transfer wiedzy z nauki do biznesu i odwrotnie.

Innowacyjny projekt oparty na wiedzy prowadzącego program pracownika naukowego. Każde dziecko w centrum zainteresowania, indywidualna edukacja prozdrowotna, potrzeba czy konieczność Centrum Rehabilitacyjno-Medyczne Intega-Med w Poznaniu realizowało w okresie 01.10.2012 – 31.03.2013 r.

Skip to content