Profesjonalny nauczyciel

Okres realizacji projektu: -
Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX złożyła projekt konkursowy „Profesjonalny nauczyciel”.

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji nauczycieli zawodu do pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zawód nauczyciela jest zawodem bardzo specyficznym i wyjątkowym, szczególnie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Działanie nauczyciela na rzecz zmiany rozwojowej ucznia jest tym bardziej skuteczne, im bardziej sam nauczyciel jest świadom konieczności ciągłego dokształcania, doskonalenia, podnoszenia kwalifikacji oraz samokształcenia.

Projekt pozytywnie przeszedł ocenę formalną i został zakwalifikowany do kolejnego etapu.

Skip to content