Pomóż sam sobie – promocja zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Okres realizacji projektu: 01.02.2011 - 31.01.2012
Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu od 1.02.2011 do 31.01.2012 realizowała projekt „Pomóż sam sobie – promocja zatrudniania osób niepełnosprawnych”. Projekt był realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI.

Jego ogólnym założeniem było dotarcie do jak największej liczby właścicieli firm z Poznania i powiatu poznańskiego w celu zapoznania ich z możliwościami preferencyjnego zatrudniania mężczyzn i kobiet niepełnosprawnych, co przyczyniło się do wzrostu poziomu aktywności zawodowej tych osób.

Problem ze znalezieniem rzetelnych informacji na temat pracy i zasad zatrudniania niepełnosprawnych mają zarówno pracodawcy, jak i pracownicy, remedium na ten stan rzeczy stanowił właśnie projekt „Pomóż sam sobie – promocja zatrudniania osób niepełnosprawnych”. Działania z nim związane miały na celu przełamanie obaw pracodawców przed zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, a także ułatwienie komunikacji między tymi dwoma grupami.

Projekt zakładał zwiększenie świadomości opinii publicznej dotyczący możliwości zatrudniania niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, przełamywania stereotypów i dyskryminacji przy zatrudnianiu. Osiągnięcie zakładanych celów było możliwe dzięki prowadzeniu akcji informacyjno-promocyjnej, prowadzeniu Punktu Informacyjnego, zorganizowaniu konferencji dla pracodawców, funkcjonowaniu strony internetowej projektu, promocji za pomocą prasy, telewizji, reklam ulicznych oraz kampaniom informacyjnym w instytucjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Skip to content