Czas na nas. Niepełnosprawni na rynku pracy

Okres realizacji projektu: -
Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII złożyła projekt konkursowy „Czas na nas. Niepełnosprawni na rynku pracy".

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez kompleksowe działania w postaci indywidualnych konsultacji, warsztatów, szkoleń, staży zawodowych.

Wybór grupy docelowej jest podyktowany jej wyjątkową sytuacją na rynku pracy, działania projektowe miałyby być remedium na ten stan.

Projekt pozytywnie przeszedł ocenę formalną i został zakwalifikowany do kolejnego etapu.

Skip to content