Home » Studia I stopnia » Pedagogika

Pedagogika

Absolwent 3-letnich studiów licencjackich na kierunku pedagogika będzie posiadał zaawansowane umiejętności i wiedzę z zakresu planowania, programowania i prowadzenia zadań wychowawczo-opiekuńczych, dydaktycznych i terapeutycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, a także młodzieży i osób dorosłych, w charakterze pedagoga i nauczyciela.

Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza

Psychopedagogika i terapia integracji sensorycznej

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza

Cel
Celem jest wykształcenie kompetentnych pedagogów, którzy podejmą pracę wychowawczą, terapeutyczną i opiekuńczą z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi.

Twoja wiedza i umiejętności

 • Nowoczesna wiedza w zakresie diagnozowania potrzeb, oczekiwań, stanu wiedzy i umiejętności oraz rozwoju społecznego u dzieci i młodzieży.
 • Umiejętności prowadzenia planowania, programowania i prowadzenia edukacji i terapii dzieci i młodzieży.
 • Praktyczne umiejętności prowadzenia edukacji i terapii wybranymi i uznawanymi metodami i środkami.
 • Umiejętności samodzielnego uruchomienia przedszkola, szkoły lub innej placówki oświatowej, a także kierowania własnym rozwojem zawodowym.

Praca dla Ciebie

 • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • Przedszkola publiczne i niepubliczne
 • Szkoły publiczne i niepubliczne
 • Przedszkola i szkoły integracyjne i specjalne publiczne i niepubliczne
 • Ośrodki szkolno-wychowawcze, opiekuńczo-wychowawcze
 • Ośrodki terapeutyczne

Twoje kompetencje

 • Umiejętności kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych oraz terapeutycznych zadań w zakresie diagnozowania, stymulacji, planowania i programowania, prowadzenia, ewaluacji.
 • Kompetencje do realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych w placówkach oświatowych.
 • Umiejętności do podejmowania współpracy ze środowiskiem rodzinnym i społecznym dzieci i młodzieży.
 • Umiejętności opiekuńczo-wychowawcze dotyczące diagnozowania możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży.

Psychopedagogika i terapia integracji sensorycznej

Cel

Celem jest wykształcenie kompetentnych psychopedagogów i terapeutów integracji sensorycznej, którzy podejmą pracę dydaktyczno-wychowawczą, terapeutyczną i opiekuńczą z dziećmi i młodzieżą z różnymi niepełnosprawnościami, zaburzeniami rozwoju fizycznego i psychicznego.

Twoja wiedza i umiejętności

 • Nowoczesna wiedza w zakresie diagnozowania zaburzeń rozwoju fizycznego i psychicznego oraz umiejętności prowadzenia terapii dzieci i młodzieży na różnych poziomach funkcjonowania.
 • Praktyczne umiejętności prowadzenia terapii wybranymi i uznawanymi metodami.
 • Umiejętności samodzielnego uruchomienia przedszkola, szkoły lub innej placówki oświatowej, a także kierowania własnym rozwojem zawodowym.

Praca dla Ciebie

 • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • Ośrodki wczesnej interwencji (wczesnego wspomagania rozwoju)
 • Przedszkola i szkoły integracyjne publiczne i niepubliczne
 • Przedszkola i szkoły specjalne publiczne i niepubliczne
 • Ośrodki szkolno-wychowawcze

Twoje kompetencje

 • Umiejętności kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych oraz rehabilitacyjnych zadań w zakresie stymulacji, usprawniania i kształcenia adekwatnego do możliwości rozwojowych dzieci i młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami i zaburzeniami rozwoju fizycznego i psychicznego.
 • Kompetencje do realizacji zadań terapeutycznych wynikających  ze specyfiki zaburzeń rozwoju.
 • Umiejętności do podejmowania współpracy ze środowiskiem rodzinnym i społecznym dzieci i młodzieży.
 • Wysokie kwalifikacje psychopedagoga i terapeuty integracji sensorycznej.
 • Kompetencje i kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą w różnego rodzaju placówkach edukacyjno-rehabilitacyjnych.

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

Cel

Celem jest wykształcenie kompetentnych pedagogów – nauczycieli, którzy podejmą pracę dydaktyczno-wychowawczą, terapeutyczną i opiekuńczą z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Twoja wiedza i umiejętności

 • Nowoczesna wiedza w zakresie diagnozowania potrzeb, oczekiwań, stanu wiedzy i umiejętności oraz rozwoju społecznego u dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych.
 • Umiejętności prowadzenia planowania, programowania i prowadzenia edukacji i terapii dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych.
 • Praktyczne umiejętności prowadzenia edukacji i terapii wybranymi i uznawanymi metodami i środkami.
 • Umiejętności samodzielnego uruchomienia przedszkola, szkoły lub innej placówki oświatowej, a także kierowania własnym rozwojem zawodowym.

Praca dla Ciebie

 • Przedszkola publiczne i niepubliczne
 • Szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne
 • Przedszkola i szkoły integracyjne i specjalne publiczne i niepubliczne
 • Ośrodki szkolno-wychowawcze, opiekuńczo-wychowawcze
 • Ośrodki terapeutyczne
 • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Twoje kompetencje

 • Umiejętności kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych oraz terapeutycznych zadań w zakresie diagnozowania, stymulacji, planowania i programowania, prowadzenia, ewaluacji.
 • Kompetencje do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i terapeutycznych w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej.
 • Umiejętności do podejmowania współpracy ze środowiskiem rodzinnym i społecznym dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych.
 • Umiejętności dydaktyczno-wychowawcze dotyczące nauczania i wychowania, diagnozowania możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.


image image

Opłaty

Studia stacjonarne

Rok akademicki Czesne w 12 ratach
2018/19 360 PLN Płatne do 15-tego każdego miesiąca
2019/20
2020/21
360 PLN Płatne do 15-tego każdego miesiąca

Studia niestacjonarne

Rok akademicki Czesne w 12 ratach
2018/19 280 PLN Płatne do 15-tego każdego miesiąca
2019/20
2020/21
300 PLN Płatne do 15-tego każdego miesiącaGRUPA
UNITERRA

Jest to grupa podmiotów wzajemnie powiązanych i działających na miarę szeroko rozumianego systemu oświaty.

WS UNITERRA

ul. Prądzyńskiego 53
61-527 Poznań
tel.: 618330530
tel.: 614485440
www.wsuniterra.pl

image