fbpx
Home » Studia podyplomowe dla nauczycieli » Pedagogika leczniczo- terapeutyczna

Pedagogika leczniczo- terapeutyczna

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w szkołach przyszpitalnych, sanatoriach itp. oraz prowadzenia zajęć edukacyjnych, terapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych i rehabilitacyjnych z uczniami przewlekle chorymi oraz z chorobami psychosomatycznymi i/lub niepełnosprawnością ruchową.

UCZESTNICY

PROGRAM

CZAS TRWANIA

OPŁATY

KONTAKT

CEL

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w szkołach przyszpitalnych, sanatoriach itp. oraz prowadzenia zajęć edukacyjnych, terapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych i rehabilitacyjnych z uczniami przewlekle chorymi oraz z chorobami psychosomatycznymi i/lub niepełnosprawnością ruchową.

UCZESTNICY

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni, mających przygotowanie pedagogiczne, a nieposiadających przygotowania specjalistycznego do pracy z dziećmi przewlekle chorymi lub dotkniętymi dysfunkcjami.

Program studiów

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
• Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne specjalne
• Dydaktyka specjalna
• Charakterystyka wybranych schorzeń dzieci i młodzieży
• Praktyki w wymiarze 180 godzin

Czas trwania: 3 semestry
450 godzin zajęć dydaktycznych
180 godzin praktyk 

Termin realizacji: październik 2021 – lipiec 2022 r.
50 punktów ECTS

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego/ dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/ dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

KONTAKT

Wyższa Szkoła Uni-Terra
Biuro Studiów Podyplomowych
ul. Wybickiego 6, I piętro
61-529 Poznań

tel. 61 44 85 441
tel. 61 82 36 400

mail: biuro@uniterra.plimage image

Opłaty

Studia podyplomowe

Rok akademicki Czesne w 10 ratach
2021/2022 440 PLN

  • Opłata wpisowa: 200 zł
  • Dla absolwentów Wyższej Szkoły Uni-Terra oraz ODN Uni-Terra dodatkowy jednorazowy rabat w wysokości 200 zł (odliczany od czesnego).
  • Promocja 4200 zł *

*Cena promocyjna czesnego obowiązuje przy jednorazowej wpłacie do 30.10.2021 r.

Łączna suma rabatu do uzyskania wynosi 400 zł!

 PRZY WYBORZE DWÓCH KIERUNKÓW, CZESNE TAŃSZEGO KIERUNKU 50%
( JEDNO WPISOWE)GRUPA
UNITERRA

Jest to grupa podmiotów wzajemnie powiązanych i działających na rzecz szeroko rozumianego systemu oświaty.

WS UNITERRA

ul. Prądzyńskiego 53
61-527 Poznań
Rektorat
tel.: 61 44 85 440
Dziekanat
tel.: 61 83 30 530
Biuro studiów podyplomowych
tel.: 61 44 85 441
www.wsuniterra.pl

image