Nauczanie języka polskiego jako obcego z komponentem nauczania kultury polskiej

Poznań
Aktualna rekrutacja: Na rok 2023/2024
Już wiesz co chcesz studiować?
Zapisz się online
Pokaż szczegóły
Miasto:
Poznań
Rodzaj studiów:
Studia podyplomowe / Studia podyplomowe dla nauczycieli
Czas trwania:
3 semestry
Czesne:
od 3400 zł

Co zyskujesz, studiując ten kierunek w Wyższej Szkole Uni-Terra?

 • Kompetencje niezbędne dla nauczyciela języka polskiego jako obcego i nowe możliwości pracy
 • Metody i techniki pracy w grupach wielokulturowych i wielojęzykowych
 • Umiejętność efektywnego wykorzystywania nowatorskich modeli kształcenia języka, aktywizowania słuchaczy, stosowania gier i zabaw oraz narzędzi TIK

Kto może studiować?

 • Osoby, które ukończyły studia magisterskie/licencjackie z zakresu filologii polskiej lub obcej, absolwenci logopedii i innych kierunków humanistycznych.
 • Cudzoziemcy, którzy mają potwierdzone wykształcenie równoważne polskiemu dyplomowi ukończeniu studiów wyższych lub zawodowych oraz znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2 (dopuszczalne B1 po wcześniejszej rozmowie kwalifikacyjnej).

Warunki zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego/dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/ dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

Najważniejsze zagadnienia

Program studiów obejmuje m. in:

 • Tajniki glottodydaktyki ogólnej i polonistycznej
 • Najnowsze trendy w metodyce nauczania języków (w formule zdalnej i stacjonarnej)
 • Psycholingwistyczne uwarunkowania kształcenia językowego
 • Kultura w nauczaniu języka
 • Kompetencje i warsztat lektora
 • Podstawy neurodydaktyki
 • Wykorzystywanie narzędzia TIK

Warunki rekrutacji

Nabór na studia podyplomowe będzie trwał do momentu wyczerpania limitu miejsc. Przyjęcie kandydatów na studia następuje na podstawie kolejności zgłoszeń.

Opłata wpisowa: Zapłać już teraz (200 zł)

Odbiorca: Wyższa Szkoła Uni-Terra
Nr rachunku: Bank Millenium: 54 1160 2202 0000 0002 2044 9598

Kwota: 200,00 zł
Tytuł: wpisowe, imię i nazwisko uczestnika, nazwa kierunku studiów/miasto

Przy wyborze dwóch kierunków czesne tańszego kierunku jedno wpisowe 50% taniej! 

Warunkiem zakwalifikowania się na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów:

 • podanie do Rektora i formularz rejestracji – wygenerowane po wypełnieniu formularza
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • 2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym
 • potwierdzenie dokonania opłaty 200 zł (instrukcje podane w warunkach ogólnych. Można też dokonać wpłaty na miejscu)
 • podpisanie umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych

Uwaga! Jeśli na studiach kwalifikacyjnych dla nauczycieli wymagane jest przygotowanie pedagogiczne, a nie wynika ono z dyplomu ukończenia szkoły wyższej, prosimy o dołączenie kserokopii dokumentu potwierdzającego jego posiadanie.

Absolwenci Uni-Terra w celu otrzymania rabatu proszeni są o dostarczenie kserokopii dyplomu lub świadectwa potwierdzającego ukończenie form kształcenia w w/w placówkach.

Dokumenty prosimy składać:

 • osobiście w Biurze Studiów Podyplomowych
  ul. Wybickiego 6, 61-529 Poznań
  I piętro

lub

 • przesłać listem poleconym na adres:

Wyższa Szkoła Uni-Terra
Biuro Studiów Podyplomowych
ul. Wybickiego 6
61-529 Poznań

Czesne

Studia podyplomowe

Rok akademickiCzesne w 10 ratach
2023/2024 380 zł - Poznań
Zapisz się online
Poznań
 • Opłata wpisowa: 200 zł
 • Dla absolwentów Wyższej Szkoły Uni-Terra oraz ODN Uni-Terra dodatkowy jednorazowy rabat w wysokości 200 zł (odliczany od czesnego)
 • Promocja! 3600 zł - cena promocyjna czesnego obowiązuje przy jednorazowej wpłacie do 31.01.2024 r.
Przy wyborze dwóch kierunków czesne tańszego kierunku jedno wpisowe 50% taniej! 
Łączna suma rabatu możliwa do uzyskania wynosi 400 zł! ( 200 zł dla absolwenta i 200 zł przy jednorazowej wpłacie)
Skip to content