Home » Studia podyplomowe dla nauczycieli » Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna

Celem studiów jest przygotowanie do pracy z osobami, u których występują dysfunkcje SI.

UCZESTNICY

PROGRAM

CZAS TRWANIA

OPŁATY

KONTAKT

CEL

Celem studiów jest przygotowanie do pracy z osobami, u których występują dysfunkcje SI.

UCZESTNICY

Studia adresowane są do absolwentów studiów z zakresu pedagogiki, pedagogiki specjalnej, rehabilitacji, fizjoterapii, wychowania fizycznego posiadających przygotowanie pedagogiczne.

PROGRAM

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia: NEUROANATOMIA, NEURON I SYNAPSY, RÓWNOWAGA CIAŁA, ZNACZENIE NEUROLOGA W TERAPII PROBLEMÓW NATURY ZABURZEŃ PROCESÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ, ROZWÓJ PSYCHORUCHOWY, a także praktyki w wymiarze 60 godzin.

Studia realizowane są przy współpracy z Akademią Medyczną w Poznaniu, Bonifraterskim Centrum Zdrowia w Piaskach i gabinetami SI.

Czas trwania:

3 semestry, 390 godzin ( wykłady/ćwiczenia/warsztaty, sesje superwizyjne SI oraz specjalistyczna praktyka)

Termin realizacji:

październik 2019 – kwiecień  2021 r.
60 punktów ECTS

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% zajęć prowadzonych w uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem ,a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego/ dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/ dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów.

ORGANIZACJA NAUKI

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym raz w miesiącu – w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00.

KONTAKT

Wyższa Szkoła Uni-Terra
Biuro Studiów Podyplomowych
ul. Wybickiego 6, I piętro
61-529 Poznań

tel. 61 44 85 441
tel. 61 82 36 400

mail: biuro@uniterra.plimage image

Opłaty

Studia podyplomowe

Rok akademicki Czesne w 12 ratach
2019/20 450 PLN

  • Opłata wpisowa: 200 zł
  • Dla absolwentów Wyższe Szkoły Uni-Terra oraz ODN Uni-Terra dodatkowy jednorazowy rabat w wysokości 200 zł (odliczany od czesnego).
  • Promocja 5200 zł*

*Cena promocyjna czesnego obowiązuje przy jednorazowej wpłacie do 30.10.2019 r.

Łączna suma rabatu do uzyskania wynosi 400 zł!GRUPA
UNITERRA

Jest to grupa podmiotów wzajemnie powiązanych i działających na miarę szeroko rozumianego systemu oświaty.

WS UNITERRA

ul. Prądzyńskiego 53
61-527 Poznań
tel.: 618330530
tel.: 614485440
www.wsuniterra.pl

image