Jak budować strategię pracy z Uczniem przejawiającym zaburzone zachowania – szkolenie 30.03.2023

Zapisz się już dziś!

 

Adresat:

 • dyrektorzy, nauczyciele, specjaliści, studenci, rodzice i wszyscy zainteresowani szkoleniem

Zakres szkolenia:

 • Jakie są przyczyny trudnych zachowań dziecka?
 • Kiedy zachowanie dziecka można uznać za zaburzone?
 • Jakie zasady pracy z dzieckiem działają w stanie pobudzenia i ataku agresji?
 • Jak możemy pomóc dziecku w zmianie zachowania?- konstruktywne reagowanie na konkretne trudne zachowania ucznia.
 • Jakie zasady pracy wypracować z klasą, w której jest „trudne dziecko”?
 • Jak rozmawiać z rodzicami ucznia, który przejawia zachowania agresywne?

🕐 Kiedy?

 • 30 marca 2023, 17.00 – 20.00 (4h dydaktyczne), online, wykład + warsztat

Koszt

 • 79 zł

Spodziewane efekty szkolenia (Uczestnik):

 • na strategie pracy z dzieckiem w stanie pobudzenia i agresji,
 • rozumie procesy zachodzące w relacjach „trudnego ucznia” z klasą i nauczycielami,
 • wie, jak unikać uwikłania się w destrukcyjne schematy zachowań ucznia i reagować korygująco na konkretne trudne zachowania.

Każdy Uczestnik szkolenia otrzyma:

 • zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodne z rozp. MEN,
 • materiały pdf przygotowane na podstawie prezentacji pokazanych podczas szkolenia z opisem wszystkich przedstawionych na szkoleniu metod pracy i z podaniem konkretnych przykładów ich zastosowania.

Co jeszcze zyskuje Uczestnik?

 • przykłady praktycznych rozwiązań i skutecznych strategii,
 • udział w interaktywnym webinarze,
 • możliwość dzielenia się swoim doświadczeniem,
 • możliwość zadawania pytań.

Uwaga:

 • Szkolenie ma charakter warsztatowy, dlatego prosimy o włączenie się z kamerą i mikrofonem (w czasie elementów warsztatowych spotkania – najefektywniejszej metody pracy : )

Kto poprowadzi spotkanie?

Aleksandra Karasowska - ekspertka

 • mgr psychologii,
 • licencjonowany trener PTP w zakresie prowadzenia treningów i warsztatów psychologicznych,
 • doświadczenie w terapii dla rodzin alkoholowych, dzieci, młodzieży i rodziców,
 • autorka i realizatorka programu szkoleń dla pracowników świetlic socjoterapeutycznych
 • szkoleniowiec i konsultant dla szkół, ośrodków pomocy społecznej, poradni, domów Dziecka,
 • konsultant Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • od 2001 do 2008 wykładowca w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie w Katedrze Psychologii Uzależnień, Przemocy i Sytuacji Kryzysowych;
 • od 2004 do 2006 kierownik zespołu pełniący obowiązki zastępcy dyrektora w Ognisku Wychowawczym im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Gdyni,
 • autorka publikacji z zakresu pomocy dzieciom i rodzinom, m.in. ,,Jak wychowywać i uczyć dzieci z zaburzeniami zachowania”, wyd. Remedium, 2016; ,,Jak budować porozumienie i współpracę w szkole”? Wydawnictwo Edukacyjne PARPA MEDIA; ,,Ocalić więzi. Praca socjoterapeutyczna z rodziną zagrożoną” ,Wyd. Remedium.

Dziękujemy, że jesteście z nami.

Władze Wyższej Szkoły Uni-Terra

Zobacz także

biuro-karier-uniterra
Aktualności
11 cze

Biuro Karier

historia-i-zalozyciel-uniterra_
Aktualności
strategia-uczelni-studenci-uniterra
Aktualności
Skip to content