Chcę gadAAĆ! – webinar

Kup dostęp do nagrania na 100 dni i materiały

 

Adresat:

 • studenci pedagogiki specjalnej, wychowawcy, nauczyciele, specjaliści – pedagodzy (w tym pedagodzy specjalni), rodzice i wszyscy zainteresowani szkoleniem, którzy mają kontakt z osobami ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi (użytkownikami lub przyszłymi użytkownikami AAC).

Cel główny:

 • zdobycie informacji na temat komunikacji alternatywnej i wspomagającej, w szczególności w zakresie form AAC oraz kryteriów ich doboru.

Adresat:

 • studenci pedagogiki specjalnej, wychowawcy, nauczyciele, specjaliści – pedagodzy (w tym pedagodzy specjalni), rodzice i wszyscy zainteresowani szkoleniem, którzy mają kontakt z osobami ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi (użytkownikami lub przyszłymi użytkownikami AAC).

🕐 Kiedy?

 • cały czas

Co zyskuje Uczestnik?

 • wie, czym jest AAC i w jakim celu się je wdraża
 • potrafi zidentyfikować złożone potrzeby komunikacyjne
 • zna podstawowe formy AAC
 • wie, jakie są podstawowe kryteria doboru narzędzi komunikacyjnych
 • potrafi wyznaczyć mocne i słabe strony różnych narzędzi komunikacyjnych
 • zna technikę modelowania

Program:

 • czym jest AAC?
 • dla kogo jest AAC?
 • jakie są główne formy AAC?
 • jak dostosowywać i dobierać narzędzia AAC do użytkowników?
 • czym jest modelowanie i po co to robić?

Kto poprowadzi spotkanie?

Anna Jagodzińska

Pedagog specjalny. Ukończyła szereg szkoleń z zakresu rozwijania AAC, kurs terapii bazalnej oraz 3 – stopniowy kurs terapii behawioralnej i terapii ręki; w swojej praktyce wykorzystuje też terapię metodą Growth Through Play System. Pracowała jako pedagog specjalny w Stowarzyszeniu NA TAK. Obecnie pracuje w szkole podstawowej Uni-Terra w Poznaniu.

Halszka Janowicz

Prezes Fundacji Miś w Poznaniu, współpracuje z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Uni-Terra w zakresie tworzenia narzędzi komunikacyjnych. Ukończyła wiele szkoleń branżowych, w tym kilkanaście z zakresu AAC; nieustannie dba o swój rozwój; obecnie studiuje na kierunku pedagogika specjalna w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Pracuje jako terapeutka komunikacji alternatywnej i wspomagającej w Szkole Podstawowej Uni-Terra

Moderatorka - Ewelina Wilniewicz

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Uni-Terra w Poznaniu, koordynatorka zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i koordynatorka zespołu ds. opracowywania WOPFU i IPET-u, pedagog specjalny, logopeda.

Dziękujemy, że jesteście z nami.

Władze Wyższej Szkoły Uni-Terra

Zobacz także

biuro-karier-uniterra
Aktualności
11 cze

Biuro Karier

historia-i-zalozyciel-uniterra_
Aktualności
strategia-uczelni-studenci-uniterra
Aktualności
Skip to content