Home » Zapis na kurs
image

O nas

Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu została utworzona na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2009 roku i posiada wpis do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 355.

Zapisz się na kurs:

Wybierz kurs
Imię i nazwisko
Ukończona szkoła średnia
Data i miejsce urodzenia
Miejsce zameldowania
Adres do korespondencji
PESEL
Numer telefonu
E-mailGRUPA
UNITERRA

Jest to grupa podmiotów wzajemnie powiązanych i działających na miarę szeroko rozumianego systemu oświaty.

WS UNITERRA

ul. Prądzyńskiego 53
61-527 Poznań
tel.: 618330530
tel.: 614485440
www.wsuniterra.pl

image