Home » Wykluczamy wykluczenie
image

O nas

Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu została utworzona na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2009 roku i posiada wpis do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 355.

Wykluczamy wykluczenie

Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu, w trybie przetargu nieograniczonego zgodnego z zasadami konkurencyjności, uzyskując 100 punktów na 100 możliwych, została wybrana do realizacji projektu Powiatu Poznańskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i społecznych osób niepełnosprawnych Wykluczamy wykluczenie.

Celem głównym projektu było zwiększenie aktywności zawodowej i umiejętności społecznych 88 osób niepełnosprawnych, wychowanków lub absolwentów SOSW w Owińskach i Mosinie oraz uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Owińskach. W projekcie realizowane były następujące działania: przeprowadzenie szkoleń z języka angielskiego, przeprowadzenie zajęć informatycznych, udzielenie wsparcia psychologicznego i doradczo-zawodowego, przeprowadzenie treningu umiejętności i kompetencji społecznych, przygotowanie do pracy jako pomocnik w salonie fryzjerskim, pomocnik cukiernika i kucharza, przygotowanie do pracy jako pomocnik w gospodarstwie agroturystycznym, w warsztacie stolarsko-garncarskim i tkackim, a także hotelu, przeprowadzenie zajęć z zakresu hipoterapii i innych zajęć terapeutycznych.

Projekt  realizowany był od 5.04.2012 r. do 10.06.2013 r.GRUPA
UNITERRA

Jest to grupa podmiotów wzajemnie powiązanych i działających na miarę szeroko rozumianego systemu oświaty.

WS UNITERRA

ul. Prądzyńskiego 53
61-527 Poznań
tel.: 618330530
tel.: 614485440
www.wsuniterra.pl

image