fbpx
Home » Wydarzenie » Bezpłatne konsultacje pedagogiczno – terapeutyczne dla dzieci

Bezpłatne konsultacje pedagogiczno – terapeutyczne dla dzieci

07.12.2019

• Dla dzieci: bezpłatne konsultacje pedagogiczno-terapeutyczne połączone z grupowymi zajęciami z sensoplastyki. • Dla rodziców: warsztat pn.: „Znaczenie diety i leczenia w zaburzeniach neurorozwojowych”


Wyższa Szkoła Uni-Terra w ramach projektu: „Opracowanie modelu zintegrowanego pakietu usług w zakresie wsparcia rodzin wychowujących dziecko (dzieci) z niepełnosprawnością:

Proponuje:
• Dla dzieci: bezpłatne konsultacje pedagogiczno-terapeutyczne połączone z grupowymi zajęciami z sensoplastyki.
• Dla rodziców: warsztat pn.: „Znaczenie diety i leczenia w zaburzeniach neurorozwojowych”

Warunkiem uczestnictwa dziecka jest:
• posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności bądź orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
• wypełnienia kwestionariusza dla rodzica i dziecka

Forma zajęć: indywidualna oraz grupowa (dzieci); warsztat (rodzice)
Liczba godzin zajęć: 2 (dla dzieci oraz rodziców)

zgłoszenia: wsparcierodin@wsuniterra.pl

tel. 61/833 05 30GRUPA
UNITERRA

Jest to grupa podmiotów wzajemnie powiązanych i działających na rzecz szeroko rozumianego systemu oświaty.

WS UNITERRA

ul. Prądzyńskiego 53
61-527 Poznań
tel.: 618330530
tel.: 614485440
www.wsuniterra.pl

image