Home » Studia podyplomowe dla nauczycieli » Wychowanie przedszkolne

Wychowanie przedszkolne

Celem studiów jest przygotowanie do pracy w przedszkolu oraz wyposażenie słuchaczy w wiedzę i praktyczne umiejętności związane z rozwojem dzieci w wieku przedszkolnym.

UCZESTNICY

PROGRAM

CZAS TRWANIA

OPŁATY

KONTAKT

CEL

Celem studiów jest przygotowanie do pracy w przedszkolu oraz wyposażenie słuchaczy w wiedzę i praktyczne umiejętności związane z rozwojem dzieci w wieku przedszkolnym.

UCZESTNICY

Studia przeznaczone są dla nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne, a nie posiadających kwalifikacji w zakresie wychowania przedszkolnego.

Wymagane od kandydata:

 • ukończone studia wyższe,
 • przygotowanie pedagogiczne.

UWAGA!

Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć w przedszkolach oraz ośrodkach szkolno- wychowawczych.

PROGRAM

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Dydaktyka przedmiotu
 • Pedagogika przedszkolna z metodyką
 • Rozwój i wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym
 • Rozwój psychospołeczny dziecka i jego zaburzenia
 • Rozwijanie ekspresji twórczej dziecka w wieku przedszkolnym
 • Praktyki w wymiarze 60 godzin

W ramach studiów realizowane jest szkolenie „Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej cz. 1”. Szkolenie prowadzi dr n. hum. Anna Prożych dyplomowany logopeda, surdologopeda, terapeuta SI, trener metody verbotonalnej.

Absolwenci kierunku otrzymują wraz ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu szkolenia.

Czas trwania:

3 semestry, 350 godzin (  w tym zajęcia w formie e-learningu)

60 punktów ECTS

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% zajęć prowadzonych w uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

ORGANIZACJA NAUKI

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie – w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00.
Zajęcia w ramach III semestru realizowane są w lipcu,  także w dni powszednie.
Organizator zastrzega sobie prawo do realizacji zajęć w ciągu 1 tygodnia ferii zimowych województwa wielkopolskiego (Poznań), pomorskiego (Gdańsk).

KONTAKT

Wyższa Szkoła Uni-Terra
Biuro Studiów Podyplomowych
ul. Wybickiego 6, I piętro
61-529 Poznań

tel. 61 44 85 441
tel. 61 82 36 400

mail: biuro@uniterra.plimage image

Opłaty

Studia podyplomowe

Rok akademicki Czesne w 10 ratach
Poznań 351 PLN
Gdańsk 351 PLN

 • Opłata wpisowa: 200 zł
 • Dla absolwentów Wyższe Szkoły Uni-Terra oraz ODN Uni-Terra dodatkowy jednorazowy rabat w wysokości 200 zł (odliczany od czesnego).
 • Promocja 3310 zł*

*Cena promocyjna czesnego obowiązuje przy jednorazowej wpłacie do 15.09.2019 r.

 

Łączna suma rabatu do uzyskania wynosi 400 zł!GRUPA
UNITERRA

Jest to grupa podmiotów wzajemnie powiązanych i działających na miarę szeroko rozumianego systemu oświaty.

WS UNITERRA

ul. Prądzyńskiego 53
61-527 Poznań
tel.: 618330530
tel.: 614485440
www.wsuniterra.pl

image