Home » Studia podyplomowe dla nauczycieli » Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

Celem studiów jest przygotowanie do pracy w przedszkolu i w klasach 1-3 szkoły podstawowej.

UCZESTNICY

PROGRAM

CZAS TRWANIA

OPŁATY

KONTAKT

CEL

Celem studiów jest przygotowanie do pracy w przedszkolu i w klasach 1-3 szkoły podstawowej. Proponowany program ma wyposażyć słuchaczy w wiedzę z zakresu nowoczesnych metod pracy przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

UCZESTNICY

Studia przeznaczone są dla nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne i chcących uzyskać kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego oraz nauczania w klasach 1-3 szkoły podstawowej.

Wymagane od kandydata:

•    ukończone studia wyższe magisterskie

•    przygotowanie pedagogiczne.

UWAGA!

PROGRAM

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Dydaktyka przedmiotu
 • Pedagogika przedszkolna z metodyką
 • Pedagogika wczesnoszkolna z metodyką
 • Rozwój psychospołeczny dziecka i jego zaburzenia
 • Pomoc dziecku z ryzykiem dysleksji w nauce czytania i pisania i matematyki
 • Praktyki w wymiarze 120 godzin

W ramach studiów realizowane jest szkolenie „Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej cz. 1”. Szkolenie prowadzi dr n. hum. Anna Prożych dyplomowany logopeda, surdologopeda, terapeuta SI, trener metody verbotonalnej.

Absolwenci kierunku otrzymują wraz ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu szkolenia.

Czas trwania:

3 semestry, 360 godzin ( w tym zajęcia w formie e-learningu)

Termin realizacji:

czerwiec 2019- lipiec 2020 POZNAŃ
październik 2019- lipiec 2020 GDAŃSK, KALISZ, KATOWICE
60 punktów ECTS

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% zajęć prowadzonych w uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

ORGANIZACJA NAUKI

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie – w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00.

Zajęcia w ramach III semestru realizowane są także w miesiącu lipcu, w dni powszednie.

KONTAKT

Wyższa Szkoła Uni-Terra
Biuro Studiów Podyplomowych
ul. Wybickiego 6, I piętro
61-529 Poznań

tel. 61 44 85 441
tel. 61 82 36 400

mail: biuro@uniterra.plimage image

Opłaty

Studia podyplomowe

Rok akademicki Czesne w 10 ratach
2019/20 - Poznań 360 PLN
2019/20 - Gdańsk 360 PLN
2019/20 - Kalisz 250 PLN
2019/20 - Katowice 360 PLN

 • Opłata wpisowa: 200 zł
 • Dla absolwentów Wyższe Szkoły Uni-Terra oraz ODN Uni-Terra dodatkowy jednorazowy rabat w wysokości 200 zł (odliczany od czesnego).
 • Promocja 3400 zł – Poznań*
 • Promocja 3400 zł – Gdańsk**
 • Promocja 2300 zł – Kalisz**
 • Promocja 3400 zł – Katowice**

*Cena promocyjna czesnego obowiązuje przy jednorazowej wpłacie do 15.07.2019 r.
**Cena promocyjna czesnego obowiązuje przy jednorazowej wpłacie do 30.10.2019 r.

Łączna suma rabatu do uzyskania wynosi 400 zł!GRUPA
UNITERRA

Jest to grupa podmiotów wzajemnie powiązanych i działających na miarę szeroko rozumianego systemu oświaty.

WS UNITERRA

ul. Prądzyńskiego 53
61-527 Poznań
tel.: 618330530
tel.: 614485440
www.wsuniterra.pl

image