Home » Wnioski i druki
image

O nas

Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu została utworzona na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2009 roku i posiada wpis do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 355.

Wnioski i druki

Podanie o indywidualna organizację studiów

Podanie o indywidualny tok studiów

Podanie o zmianę formy płatności

Wniosek o skreślenie z listy studentów

Wniosek o warunek

Wniosek o urlop krótkoterminowy

Wniosek o urlop długoterminowy

Wniosek o wydanie zaświadczenia o studiowaniu

Wniosek o wydanie duplikatu

Wniosek o wznowienie studiów

Wniosek o wystawienie faktury

Wniosek do Dziekana WS Uni-Terra

Wniosek do Kanclerza WS Uni-Terra

Wniosek o zaliczenie pracy w poczet praktyk

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie opłaty (jeśli dotyczy)GRUPA
UNITERRA

Jest to grupa podmiotów wzajemnie powiązanych i działających na miarę szeroko rozumianego systemu oświaty.

WS UNITERRA

ul. Prądzyńskiego 53
61-527 Poznań
tel.: 618330530
tel.: 614485440
www.wsuniterra.pl

image