fbpx
Home » Kursy » Trenera personalnego

Trenera personalnego

Celem udziału w kursie jest uzyskanie uprawnień trenera personalnego.

Trener personalny

Cel

Celem udziału w kursie jest uzyskanie uprawnień trenera personalnego. Miejscem pracy absolwentów kursu mogą być: kluby sportowe i rekreacyjne, fitness kluby, kluby i ośrodki SPA i wellness, stowarzyszenia i fundacje sportowe i rekreacyjne, hotele, samodzielnie prowadzona działalność gospodarcza.

Uczestnicy

Uczestnikami kursów mogą być osoby, które ukończyły 18 lat i są absolwentami szkoły średniej maturalnej. Wskazane jest posiadanie podstawowych umiejętności ruchowych.

Program

Program kursu obejmuje zajęcia teoretyczne oraz specjalistyczne zajęcia praktyczne w wymiarze 120 godzin.

Absolwenci kursu uzyskają dyplom trenera personalnego w języku polskim i angielskim.

Absolwenci kursów uzyskują efekty (wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne) na poziomie 5 i 6 Sektorowych Ram Kwalifikacji w Sporcie (5-6 SRKS), zgodnie z Europejskimi Ramami Kwalifikacji (ERK). Absolwenci kursów mogą podejmować pracę w państwach Unii Europejskiej.

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia kursu jest aktywny udział w zajęciach, zaliczenie pisemne części teoretycznej kursu, zaliczenie praktyczne.

Organizacja zajęć

Zajęcia będą odbywały się w soboty i niedziele, w termiach ustalonych z uczestnikami kursu. Istnieje możliwość przeprowadzenia kursu w dni robocze.

Kursy prowadzone są przez praktyków – trenerów i instruktorów sportu i rekreacji.

Kontakt

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych i Nauk o Zdrowiu

Wyższa Szkoła Uni-Terra

61-527 Poznań, ul. Prądzyńskiego 53

Tel. 61 8330530

e-mail: dziekanat@wsuniterra.pl

 

 image image

Opłaty

Kurs niestacjonarny

3 miesiące opłata w 2 ratach
1200 zł 600 zł - w ciągu 7 dniu od otrzymania decyzji o uruchomieniu kursu.
Pozostała kwota do dnia zakończenia kursu.

Nauczyciele wychowania fizycznego – zniżka 200 zł*.

Absolwenci turystyki i rekreacji, dietetyki, sportu i fizjoterapii – zniżka 200 zł*.

Studenci dietetyki, wychowania fizycznego, turystyki i rekreacji, sportu – zniżka 200 zł*.

Zniżka uwzględniona jest przy drugiej racie*.

Zniżki nie mogą się ze sobą łączyć.GRUPA
UNITERRA

Jest to grupa podmiotów wzajemnie powiązanych i działających na rzecz szeroko rozumianego systemu oświaty.

WS UNITERRA

ul. Prądzyńskiego 53
61-527 Poznań
Rektorat
tel.: 61 44 85 440
Dziekanat
tel.: 61 83 30 530
Biuro studiów podyplomowych
tel.: 61 44 85 441
www.wsuniterra.pl

image