Przysposobienie obronne dla każdego

Termin szkolenia: 03.09.2022
Już wiesz co chcesz studiować?
Zapisz się online
Pokaż szczegóły
Miasto:
Poznań
Rodzaj szkolenia:
Szkolenia dla nauczycieli
Forma szkolenia:
Online
Czas trwania:
9:00 - 15:30
Cena:
250 zł

Program kursu

Pożar
 • Szybkość rozprzestrzeniania się ognia (krótki film)
 • Inne czynniki występujące wraz z ogniem: gazy, brak tlenu
 • Zasady postępowania podczas pożarów – zasady ewakuacji
 • Środki gaśnicze
Ewakuacja budynku
 • Oznakowania związane z bezpieczeństwem budynków: piktogramy i drogi ewakuacyjne
 • Zasady przeprowadzania i postępowania podczas ewakuacji
Masowy zabójca – „aktywny strzelec”
 • Charakterystyka zdarzenia, sprawcy, motywów i sposobu działania
 • Rekomendowane postępowanie obronne: uciekaj, ukryj się, dzwoń, walcz
 • Postępowanie po przyjeździe na miejsce ataku służb ratunkowych
Posługiwanie się bronią palną
 • Aspekty prawne w związku z posiadaniem i użyciem broni palnej
 • Zasady bezpieczeństwa podczas posługiwania się bronią palną
 • Czynności obsługowo – techniczne przy broni palnej
 • Zasada działania broni palnej
 • Budowa oraz zasada działania amunicji
 • Zasady strzelania
 • Postawy strzeleckie
 • Taktyka użycia broni palnej
 • Poruszanie się z bronią – indywidualnie i zespołowo
Zagrożenia podczas konfliktów wojennych
 • Rodzaje zagrożeń dla ludności cywilnej w czasie zagrożeń wojennych;
 • Przygotowanie się na sytuacje zagrożenia – „dobre praktyki”
 • Sposoby alarmowania o zagrożeniach oraz sygnały odwołujące zagrożenia
 • Efekt ostrzału i wybuchów – miejsca ukrycia się
 • Zasady postępowania w sytuacji znalezienia się w rejonie działań wojskowych – zasady poruszania się w terenie otwartym i zurbanizowanym
 • Postępowanie podczas kontaktu z żołnierzami napastnika
 • Ewakuacja z terenu zagrożonego działaniami wojskowymi
 • Niewybuchy oraz urządzenia wybuchowe ( bomby pułapki ) – sposób postępowania
 • Plecak ewakuacyjny i jego zawartość
 • Zasady zabezpieczania się w żywność i wodę
 • Zasady postępowania i działania w sytuacjach zagrożenia

Warunki uczestnictwa

 • uzupełnienie zgłoszenia on-line
 • uiszczenie opłaty

Odbiorca: Wyższa Szkoła Uni-Terra Nr rachunku: Bank Millenium: 54 1160 2202 0000 0002 2044 9598

Organizacja szkolenia

 • Miejsce realizacji: Poznań ul. Prądzyńskiego 53
 • Prowadzący: nadkom. w st. spocz. mgr Jacek Łukasik
 • Godziny: 9:00 - 15:30
 • Koszt: 250zł
 • Liczba miejsc ograniczona

Prowadzący

Jacek Łukasik

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Wyższej Szkoły Policyjnej w Szczytnie oraz Studium oficerskiego, instruktor wyszkolenia strzeleckiego a także technik i taktyk interwencji policyjnych. Wykładowca akademicki z wieloletnim doświadczeniem, prowadzi zajęcia z zakresu dydaktyki i metodyki edukacji dla bezpieczeństwa, bezpieczeństwa informacyjnego oraz w placówkach oświatowych.