Jak budować strategię pracy z Uczniem przejawiającym zaburzone zachowania

Pokaż szczegóły
Miasto:
Online / Poznań
Rodzaj szkolenia:
Szkolenia dla nauczycieli
Cena:
79 zł

Zapraszamy!

Nauczyciele spotykają się z wieloma trudnymi zachowaniami dzieci. 👉Większość z nich może być korygowana przy zastosowaniu zwykłych metod wychowawczych. ☝️Jednak w przypadku uporczywych, trudnych zachowań dziecka istnieje ryzyko uwikłania się dorosłych, a także innych dzieci w destrukcyjne schematy reagowania, co prowadzi do stopniowego niszczenia relacji oraz wzmocnienia i utrwalenia problemów dziecka. 👉W takiej sytuacji potrzebna jest dobra diagnoza funkcjonowania dziecka w środowisku szkoły oraz ustalenie wspólnych kierunków działań, realizowanych przez nauczycieli, a w miarę możliwości także rodziców" - twierdzi pani psycholog i terapeutka Aleksandra Karasowska - autorka wielu publikacji, programów ORE.

Adresat:
 • dyrektorzy, nauczyciele, specjaliści, studenci, rodzice i wszyscy zainteresowani szkoleniem
Kiedy?
Zakres szkolenia:
 • Jakie są przyczyny trudnych zachowań dziecka?
 • Kiedy zachowanie dziecka można uznać za zaburzone?
 • Jakie zasady pracy z dzieckiem działają w stanie pobudzenia i ataku agresji?
 • Jak możemy pomóc dziecku w zmianie zachowania?- konstruktywne reagowanie na konkretne trudne zachowania ucznia.
 • Jakie zasady pracy wypracować z klasą, w której jest „trudne dziecko”?
 • Jak rozmawiać z rodzicami ucznia, który przejawia zachowania agresywne?
Spodziewane efekty szkolenia (Uczestnik):
 • na strategie pracy z dzieckiem w stanie pobudzenia i agresji,
 • rozumie procesy zachodzące w relacjach „trudnego ucznia” z klasą i nauczycielami,
 • wie, jak unikać uwikłania się w destrukcyjne schematy zachowań ucznia i reagować korygująco na konkretne trudne zachowania.
Każdy Uczestnik szkolenia otrzyma:
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia zgodne z rozp. MEN,
 • materiały pdf przygotowane na podstawie prezentacji pokazanych podczas szkolenia z opisem wszystkich przedstawionych na szkoleniu metod pracy i z podaniem konkretnych przykładów ich zastosowania.
Co jeszcze zyskuje Uczestnik?
 • przykłady praktycznych rozwiązań i skutecznych strategii,
 • udział w interaktywnym webinarze,
 • możliwość dzielenia się swoim doświadczeniem,
 • możliwość zadawania pytań.

Prowadzący

Aleksandra Karasowska

ekspertka

- mgr psychologii, - licencjonowany trener PTP w zakresie prowadzenia treningów i warsztatów psychologicznych, - doświadczenie w terapii dla rodzin alkoholowych, dzieci, młodzieży i rodziców., - autorka i realizatorka programu szkoleń dla pracowników świetlic socjoterapeutycznych - szkoleniowiec i konsultant dla szkół, ośrodków pomocy społecznej, poradni, domów Dziecka, - konsultant Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, - od 2001 do 2008 wykładowca w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie w Katedrze Psychologii Uzależnień, Przemocy i Sytuacji Kryzysowych; - od 2004 do 2006 kierownik zespołu pełniący obowiązki zastępcy dyrektora w Ognisku Wychowawczym im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Gdyni, - autorka publikacji z zakresu pomocy dzieciom i rodzinom, m.in. ,,Jak wychowywać i uczyć dzieci z zaburzeniami zachowania”, wyd. Remedium, 2016; ,,Jak budować porozumienie i współpracę w szkole”? Wydawnictwo Edukacyjne PARPA MEDIA; ,,Ocalić więzi. Praca socjoterapeutyczna z rodziną zagrożoną” ,Wyd. Remedium.

Skip to content