Egzamin ósmoklasisty (matematyka) – nowe wyzwanie?

Termin szkolenia: Rekrutacja ciągła
Pokaż szczegóły
Miasto:
Poznań
Rodzaj szkolenia:
Szkolenia dla nauczycieli
Czas trwania:
20 godzin (dwa dni)
Cena:
450 zł

Akty prawne

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356),
 • Informator o egzaminie ósmoklasisty z matematyki przeprowadzanym od roku szkolnego 2018/2019. Warszawa 2017.

Tematyka szkolenia

 • Zadania szkoły związane z egzaminem w ósmej klasie.
 • Kompetencje kluczowe a podstawa programowa.
 • Wymagania ogólne a wymagania szczegółowe.
 • Zakres celów zawartych w wymaganiach ogólnych i szczegółowych.
 • Interpretacja komentarza zawartego w Informatorze.
 • Charakterystyka zadań pisemnych.
 • Wady i zalety oceniania analitycznego (kryterialnego).
 • Wady i zalety oceniania holistycznego (poziomowego).
 • Konstruowanie zadań i schematów oceniania.

Warunki uczestnictwa

 • uzupełnienie zgłoszenia on-line
 • uiszczenie opłaty

Odbiorca: Wyższa Szkoła Uni-Terra Nr rachunku: Bank Millenium: 54 1160 2202 0000 0002 2044 9598

Organizacja szkolenia

 • Czas trwania: 20 godzin (2 dni)
 • Koszt: 450zł

Rekrutacja ciągła

Rekrutacja na szkolenie jest prowadzona w trybie ciągłym. Zapisz się jeśli interesuje Cię to szkolenie. A my skontaktujemy się z Tobą jak tylko zbierze się odpowiednia grupa i wspólnie ustalimy dogodny termin szkolenia.

Skip to content