Diagnoza. I co dalej?

Termin szkolenia: cały czas
Pokaż szczegóły
Miasto:
Online / Poznań
Rodzaj szkolenia:
Szkolenia dla nauczycieli
Cena:
69 zł

Zapraszamy!

Ten webinar jest dla Ciebie, jeśli chcesz zapoznać się z: systemowymi możliwościami uzyskania wsparcia finansowego: (PEFRON), ulga rehabilitacyjna – Urząd Skarbowy, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne), systemowymi możliwościami wsparcia edukacyjnego i terapeutycznego dziecka, które otrzymało diagnozę, możliwościami uzyskania wsparcia SUO, WWR, NI, KS oraz wsparcia finansowego w ramach 1% z wybranej Fundacji.

Adresat:
 • Pedagodzy szkolni, Pedagodzy Specjalni, Psychologowie, Rodzice (po diagnozie dziecka lub przygotowujący się do tego procesu), Wychowawcy (w tym wychowawcy grup żłobkowych, oddziałów przedszkolnych).
Kiedy?
 • cały czas - dostęp na 100 dni do nagrania webinaru
Program
 • prawdy i mity o diagnozie
 • regulacje prawne,
 • omówienie uzyskania systemowych form wsparcia finansowego i terapeutycznego,
 • omówienie możliwości edukacyjnych dziecka z niepełnosprawnością,
 • dobre praktyki.
Cel główny:
 • Zapoznanie ze strategią postępowania po otrzymaniu z poradni psychologiczno - pedagogicznej diagnozy dziecka; przedstawienie możliwości i sposobów na otrzymanie wsparcia systemowego (praktyczne wskazówki).
Co zyskuje Uczestnik?
 • przewodnik pt. Diagnoza. I co dalej? - opracowanie wykazu możliwości systemowych uzyskania wsparcia,
 • możliwość nabycia materiału pdf dotyczącego szkolenia;
 • możliwość nabycia zaświadczenie zgodnego z rozporządzeniem MEiN
 • dostęp na 100 dni do nagrania webinaru

Prowadzący

Ewelina Pomykała - prowadząca

pedagog specjalny, logopeda, terapeuta dzieci ze spektrum autyzmu, wicedyrektor szkoły Podstawowej dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, diagnosta dzieci z ASD.

Skip to content