Chcę gadAAĆ!

Termin szkolenia: cały czas
Pokaż szczegóły
Miasto:
Poznań
Rodzaj szkolenia:
Szkolenia dla nauczycieli
Cena:
69 zł

Zapraszamy na szkolenie, które jest wprowadzeniem do alternatywnej i wspomagającej komunikacji w pracy z osobami ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi!

Adresat:
 • studenci pedagogiki specjalnej, wychowawcy, nauczyciele, specjaliści - pedagodzy (w tym pedagodzy specjalni), rodzice i wszyscy zainteresowani szkoleniem, którzy mają kontakt z osobami ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi (użytkownikami lub przyszłymi użytkownikami AAC)
Kiedy?
 • cały czas - dostęp na 100 dni do nagrania webinaru oraz teczka materiałów
Program
 • czym jest AAC?
 • dla kogo jest AAC?
 • jakie są główne formy AAC?
 • jak dostosowywać i dobierać narzędzia AAC do użytkowników?
 • czym jest modelowanie i po co to robić?
Cel główny:
 • zdobycie informacji na temat komunikacji alternatywnej i wspomagającej, w szczególności w zakresie form AAC oraz kryteriów ich doboru
Co zyskuje Uczestnik?
 • wie, czym jest AAC i w jakim celu się je wdraża
 • potrafi zidentyfikować złożone potrzeby komunikacyjne
 • zna podstawowe formy AAC
 • wie, jakie są podstawowe kryteria doboru narzędzi komunikacyjnych
 • potrafi wyznaczyć mocne i słabe strony różnych narzędzi komunikacyjnych
 • zna technikę modelowania

Teczka

 • tabelaryczne zestawienie rozwiązań w zakresie narzędzi komunikacyjnych z wyróżnieniem możliwości i ograniczeń zastosowań,
 • Złote Zasady modelowania komunikacji alternatywnej i wspomagającej,
 • kryteria doboru narzędzi AAC,
 • skrypt - materiały informacyjne dot. szkolenia.

Prowadzący

Anna Jagodzińska

Pedagog specjalny. Ukończyła szereg szkoleń z zakresu rozwijania AAC, kurs terapii bazalnej oraz 3 – stopniowy kurs terapii behawioralnej i terapii ręki; w swojej praktyce wykorzystuje też terapię metodą Growth Through Play System. Pracowała jako pedagog specjalny w Stowarzyszeniu NA TAK. Obecnie pracuje w szkole podstawowej Uni-Terra w Poznaniu.

Halszka Janowicz

Prezes Fundacji Miś w Poznaniu, współpracuje z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Uni-Terra w zakresie tworzenia narzędzi komunikacyjnych. Ukończyła wiele szkoleń branżowych, w tym kilkanaście z zakresu AAC; nieustannie dba o swój rozwój; obecnie studiuje na kierunku pedagogika specjalna w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Pracuje jako terapeutka komunikacji alternatywnej i wspomagającej w Szkole Podstawowej Uni-Terra.

Ewelina Wilniewicz - moderator

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Uni-Terra w Poznaniu, koordynatorka zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i koordynatorka zespołu ds. opracowywania WOPFU i IPET-u, pedagog specjalny, logopeda

Skip to content