Home » Staż Sukcesem Naukowca – II edycja
image

O nas

Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu została utworzona na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2009 roku i posiada wpis do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 355.

Staż Sukcesem Naukowca – II edycja

Centrum Rehabilitacyjno-Medyczne Integra-Med w Poznaniu w dniu 29.06.2012 r. zostało laureatem projektu Staż Sukcesem Naukowca – II edycja, realizowanego w województwie wielkopolskim ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

Jego adresatami byli pracownicy naukowi i naukowo dydaktyczni wielkopolskich uczelni wyższych i jednostek badawczo  rozwojowych oraz wielkopolscy przedsiębiorcy.

Misją projektu było działanie na rzecz wsparcia współpracy przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi. Jego efektem – obopólny transfer wiedzy z nauki do biznesu i odwrotnie.

Innowacyjny projekt oparty na wiedzy prowadzącego program pracownika naukowego. Każde dziecko w centrum zainteresowania, indywidualna edukacja prozdrowotna, potrzeba czy konieczność Centrum Rehabilitacyjno-Medyczne Intega-Med w Poznaniu realizowało w okresie 01.10.2012 – 31.03.2013 r.GRUPA
UNITERRA

Jest to grupa podmiotów wzajemnie powiązanych i działających na miarę szeroko rozumianego systemu oświaty.

WS UNITERRA

ul. Prądzyńskiego 53
61-527 Poznań
tel.: 618330530
tel.: 614485440
www.wsuniterra.pl

image