Ekspercka obsługa merytoryczna

Okres realizacji projektu: 16.08.2012 -

Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu w dniu 16.08.2012 r., w trybie zapytania ofertowego zgodnego z zasadami konkurencyjności, uzyskując 100 punktów na 100 możliwych, została wybrana do świadczenia konsultacji i wsparcia merytorycznego. Ekspercka obsługa merytoryczna na rzecz studentów, doktorantów będących uczestnikami projektu Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

Zatrudnieni przez Wyższą Szkołę Uni-Terra w Poznaniu specjaliści, których opinia ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju innowacyjności w nauce zostali powołani z pośród pracowników naukowych Wielkopolskich Uczelni, głównie Uniwersytetu Ekonomicznego, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego, Akademii Wychowania Fizycznego oraz Uniwersytetu Medycznego.

Projekt dofinansowany ze źródeł Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII.

Skip to content