Home » Profesjonalny nauczyciel
image

O nas

Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu została utworzona na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2009 roku i posiada wpis do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 355.

Profesjonalny nauczyciel

Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX złożyła projekt konkursowy „Profesjonalny nauczyciel”.

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji nauczycieli zawodu do pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zawód nauczyciela jest zawodem bardzo specyficznym i wyjątkowym, szczególnie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Działanie nauczyciela na rzecz zmiany rozwojowej ucznia jest tym bardziej skuteczne, im bardziej sam nauczyciel jest świadom konieczności ciągłego dokształcania, doskonalenia, podnoszenia kwalifikacji oraz samokształcenia.

Projekt pozytywnie przeszedł ocenę formalną i został zakwalifikowany do kolejnego etapu.GRUPA
UNITERRA

Jest to grupa podmiotów wzajemnie powiązanych i działających na miarę szeroko rozumianego systemu oświaty.

WS UNITERRA

ul. Prądzyńskiego 53
61-527 Poznań
tel.: 618330530
tel.: 614485440
www.wsuniterra.pl

image