Home » Studia podyplomowe » Praktyczne zarządzanie placówkami żywienia zbiorowego i hotelami – nowoczesny manager

Praktyczne zarządzanie placówkami żywienia zbiorowego i hotelami – nowoczesny manager

Studia dedykowane jest dla osób pragnących zdobywać, jak również rozwijać, swoje kompetencje z zakresu zarządzania w obiektach noclegowych i w gastronomii.

UCZESTNICY

PROGRAM

CZAS TRWANIA

OPŁATY

KONTAKT

CEL

Studia „Praktyczne zarządzanie placówkami żywienia zbiorowego i hotelami – nowoczesny manager” dedykowane jest dla osób pragnących zdobywać, jak również rozwijać, swoje kompetencje z zakresu zarządzania w obiektach noclegowych i w gastronomii. Absolwent posiada wszechstronną wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu prawa, ekonomii i finansów, niezbędnych do zarządzania w hotelarstwie i gastronomii. Szerokie kompetencje z obszaru organizacji i administrowania pozwalają absolwentowi na sprawne działanie na gruncie zawodowym. Gruntowne przygotowanie merytoryczne i praktyczne, pod okiem doświadczonych przedstawicieli praktyki, pozwalają obejmować stanowiska managerskie i kierownicze, gwarantując sprawne zarządzanie operacyjne obiektem noclegowym i placówką żywienia zbiorowego.

UCZESTNICY

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych.

PROGRAM

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia: Współczesne metody i techniki zarządzania w hotelarstwie i placówkach żywienia zbiorowego, Prawno-ekonomiczne aspekty
funkcjonowania zakładów hotelarskich i placówek żywienia zbiorowego, Standardy obsługi klientów w hotelarstwie i placówkach żywienia zbiorowego.

Czas trwania:

2 semestry, 305 godzin; zjazdy odbywają się co dwa tygodnie, zakłada się organizację jednego zjazdu obejmującego dni robocze, w pierwszym tygodniu lipca

Termin realizacji:

październik 2018 – lipiec 2019 r.
60 punktów ECTS

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% zajęć prowadzonych w uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego/ dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/ dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

ORGANIZACJA NAUKI

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio raz w miesiącu w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00.

KONTAKT

Wyższa Szkoła Uni-Terra
Biuro Studiów Podyplomowych
ul. Wybickiego 6, I piętro
61-529 Poznań

tel. 61 44 85 441
tel. 61 82 36 400

mail: biuro@uniterra.plimage image

Opłaty

Studia podyplomowe

Rok akademicki Czesne w 10 ratach
2018/19 350 PLN

  • Opłata wpisowa: 200 zł
  • Dla absolwentów Wyższe Szkoły Uni-Terra oraz ODN Uni-Terra dodatkowy jednorazowy rabat w wysokości 200 zł (odliczany od czesnego).
  • Promocja 3300 zł*

*Cena promocyjna czesnego obowiązuje przy jednorazowej wpłacie do 30.10.2018 r.

Łączna suma rabatu do uzyskania wynosi 400 zł!GRUPA
UNITERRA

Jest to grupa podmiotów wzajemnie powiązanych i działających na miarę szeroko rozumianego systemu oświaty.

WS UNITERRA

ul. Prądzyńskiego 53
61-527 Poznań
tel.: 618330530
tel.: 614485440
www.wsuniterra.pl

image