Home » Pomóż sam sobie – promocja zatrudnianie osób niepełnosprawnych
image

O nas

Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu została utworzona na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2009 roku i posiada wpis do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 355.

Pomóż sam sobie – promocja zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu od 1.02.2011 do 31.01.2012 realizowała projekt „Pomóż sam sobie – promocja zatrudniania osób niepełnosprawnych”. Projekt był realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI.

Jego ogólnym założeniem było dotarcie do jak największej liczby właścicieli firm z Poznania i powiatu poznańskiego w celu zapoznania ich z możliwościami preferencyjnego zatrudniania mężczyzn i kobiet niepełnosprawnych, co przyczyniło się do wzrostu poziomu aktywności zawodowej tych osób.

Problem ze znalezieniem rzetelnych informacji na temat pracy i zasad zatrudniania niepełnosprawnych mają zarówno pracodawcy, jak i pracownicy, remedium na ten stan rzeczy stanowił właśnie projekt „Pomóż sam sobie – promocja zatrudniania osób niepełnosprawnych”. Działania z nim związane miały na celu przełamanie obaw pracodawców przed zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, a także ułatwienie komunikacji między tymi dwoma grupami.

Projekt zakładał zwiększenie świadomości opinii publicznej dotyczący możliwości zatrudniania niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, przełamywania stereotypów i dyskryminacji przy zatrudnianiu. Osiągnięcie zakładanych celów było możliwe dzięki prowadzeniu akcji informacyjno-promocyjnej, prowadzeniu Punktu Informacyjnego, zorganizowaniu konferencji dla pracodawców, funkcjonowaniu strony internetowej projektu, promocji za pomocą prasy, telewizji, reklam ulicznych oraz kampaniom informacyjnym w instytucjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych.GRUPA
UNITERRA

Jest to grupa podmiotów wzajemnie powiązanych i działających na miarę szeroko rozumianego systemu oświaty.

WS UNITERRA

ul. Prądzyńskiego 53
61-527 Poznań
tel.: 618330530
tel.: 614485440
www.wsuniterra.pl

image