Home » Studia magisterskie » Pedagogika specjalna – w przygotowaniu

Pedagogika specjalna – w przygotowaniu

Absolwent 5-letnich studiów magisterskich na kierunku pedagogika specjalna będzie posiadał kwalifikacje z zakresu: terapii osób z różnymi niepełnosprawnościami. Dodatkowo w zależności od wyboru modułów absolwent może uzyskać kwalifikacje z zakresu: logopedii, terapii autyzmu, terapii pedagogicznej, wczesnego wspomagania rozwoju i integracji sensorycznej,

Terapia osób z niepełnosprawnością intelektualną, słuchową i wzrokową

Terapia integracji sensorycznej i wczesnego wspomagania rozwoju

Coaching edukacyjny

Logopedia

Arteterapia

Terapia autyzmu

Terapia pedagogiczna

Zarządzanie w oświacie

Logopedia z terapia pedagogiczną

Twoja wiedza i umiejętności

 • Wysokie kompetencje pedagogów specjalnych, którzy będą potrafili kształtować umiejętności mowy dzieci, zarówno tych rozwijających się prawidłowo, jak i również dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnością.
 • Skuteczne podejmowanie działań wspierających rozwój emocjonalno-społeczny dzieci, młodzieży i osób dorosłych w sytuacji m. in. zaburzeń płynności mowy (np. jąkania) oraz w okolicznościach utraty kompetencji mowy u osób po uszkodzeniu mózgu (wypadki, wylewy itp.).

Praca dla Ciebie

 • Logopeda w placówkach medycznych, oświatowych oraz pomocy społecznej
 • Prowadzenie gabinetu logopedycznego lub terapeutycznego
 • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • Pedagog – terapeuta udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Twoje kompetencje

 • Wysokie umiejętności profesjonalnego postępowania logopedycznego oraz fachowa wiedza dotycząca m.in. kształtowania się mowy, fonetyki i nauki o języku, teorii i terapii jąkania, anatomii, neuropsychologii.
 • Umiejętności diagnozowania oraz określania kierunków pracy terapeutycznej zaburzeń mowy.
 • Umiejętności prowadzenia terapii logopedycznej nastawionej na korygowanie wad wymowy u dzieci pełnosprawnych i z niepełnosprawnościami oraz udzielania porad rodzicom, nauczycielom odnośnie wspierania rozwoju mowy dzieci.
 • Umiejętności przygotowania narzędzi pomocnych w prowadzeniu terapii logopedycznej.

Oligofrenopedagogika z terapią autyzmu

Cel

Celem jest wykształcenie kompetentnych pedagogów specjalnych, którzy podejmą pracę dydaktyczno-wychowawczą, terapeutyczną i opiekuńczą z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, a także z dziećmi autystycznymi.

Twoja wiedza i umiejętności

 • Nowoczesna wiedza w zakresie diagnozowania autyzmu i prowadzenia terapii dzieci autystycznych na różnych poziomach funkcjonowania.
 • Praktyczne umiejętności prowadzenia terapii wybranymi i uznawanymi metodami.
 • Umiejętności samodzielnego uruchomienia przedszkola, szkoły lub innej placówki oświatowej, a także kierowania własnym rozwojem zawodowym.

Praca dla Ciebie

 • Ośrodki wczesnej interwencji (wczesnego wspomagania rozwoju)
 • Przedszkola i szkoły integracyjne publiczne i niepubliczne
 • Przedszkola i szkoły specjalne publiczne i niepubliczne
 • Ośrodki szkolno-wychowawcze
 • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • Organizacje pozarządowe organizujące terapię dla dzieci autystycznych i osób z niepełnosprawnością intelektualną

Twoje kompetencje

 • Umiejętności kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych oraz rehabilitacyjnych zadań w zakresie stymulacji, usprawniania i kształcenia adekwatnego do możliwości rozwojowych dzieci z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz dzieci ze sprzężeniami).
 • Kompetencje do realizacji zadań terapeutycznych wynikających  ze specyfiki zaburzeń autystycznych.
 • Umiejętności do podejmowania współpracy ze środowiskiem rodzinnym i społecznym ucznia z niepełnosprawnością intelektualną lub autyzmem.
 • Umiejętności dydaktyczno-wychowawcze dotyczące nauczania i wychowania, diagnozowania możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 • Wysokie kwalifikacje pedagoga specjalnego w zakresie oligofrenopedagogiki.
 • Kompetencje i kwalifikacje do pracy z dziećmi autystycznymi w różnego rodzaju placówkach edukacyjno-rehabilitacyjnych.

Specjalne wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne

Cel

Celem jest wykształcenie kompetentnych pedagogów specjalnych, którzy podejmą pracę dydaktyczno-wychowawczą, terapeutyczną i opiekuńczą z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną oraz innymi niepełnosprawnościami i zaburzeniami.

Twoja wiedza i umiejętności

 • Nowoczesna wiedza w zakresie diagnozowania niepełnosprawności intelektualnej i innych zaburzeń rozwojowych u dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych.
 • Umiejętności prowadzenia edukacji i terapii dzieci niepełnosprawnych na różnych poziomach funkcjonowania.
 • Praktyczne umiejętności prowadzenia edukacji i terapii wybranymi i uznawanymi metodami i środkami.
 • Umiejętności samodzielnego uruchomienia przedszkola, szkoły lub innej placówki oświatowej, a także kierowania własnym rozwojem zawodowym.

Praca dla Ciebie

 • Ośrodki wczesnej interwencji (wczesnego wspomagania rozwoju)
 • Przedszkola i szkoły integracyjne publiczne i niepubliczne
 • Przedszkola i szkoły specjalne publiczne i niepubliczne
 • Ośrodki szkolno-wychowawcze
 • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Twoje kompetencje

 • Umiejętności kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych oraz rehabilitacyjnych zadań w zakresie stymulacji, usprawniania i kształcenia adekwatnego do możliwości rozwojowych dzieci z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz dzieci ze sprzężeniami).
 • Kompetencje do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i terapeutycznych wynikających  ze specyfiki zaburzeń i niepełnosprawności.
 • Umiejętności do podejmowania współpracy ze środowiskiem rodzinnym i społecznym ucznia z niepełnosprawnością.
 • Umiejętności dydaktyczno-wychowawcze dotyczące nauczania i wychowania, diagnozowania możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 • Wysokie kwalifikacje pedagoga specjalnego w zakresie oligofrenopedagogiki.


image image

Opłaty

Studia stacjonarne

Rok akademicki Czesne w 12 ratach
2018/19 360 PLN Płatne do 15-tego każdego miesiąca
2019/20
2020/21
360 PLN Płatne do 15-tego każdego miesiąca

Studia niestacjonarne

Rok akademicki Czesne w 12 ratach
2018/19 270 PLN Płatne do 15-tego każdego miesiąca
2019/20
2020/21
300 PLN Płatne do 15-tego każdego miesiącaGRUPA
UNITERRA

Jest to grupa podmiotów wzajemnie powiązanych i działających na miarę szeroko rozumianego systemu oświaty.

WS UNITERRA

ul. Prądzyńskiego 53
61-527 Poznań
tel.: 618330530
tel.: 614485440
www.wsuniterra.pl

image