fbpx
Home » Studia podyplomowe dla nauczycieli » Nowoczesne technologie w edukacji

Nowoczesne technologie w edukacji

Absolwenci studiów uzyskują wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające na stosowanie nowoczesnych rozwiązań metodycznych.

UCZESTNICY

PROGRAM

CZAS TRWANIA

OPŁATY

KONTAKT

Studia realizowane są we współpracy z Panią Zytą Czechowską i Jolantą Majkowską – firma „SPECJALNI”

CEL

Podniesienie kompetencji cyfrowych studentów. Przygotowanie nauczycieli do stosowania technologii informacyjnej w edukacji, i terapii uczniów w przedszkolu, szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych. Absolwenci studiów uzyskują wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające na stosowanie nowoczesnych rozwiązań metodycznych.

UCZESTNICY

Studia przeznaczone są dla nauczycieli, pedagogów, psychologów i terapeutów wszystkich etapów edukacyjnych w szkołach i przedszkolu, ale także poradni psychologiczno-pedagogicznej, którzy chcą zdobyć lub pogłębić wiedzę i praktyczne umiejętności w dziedzinie zastosowania multimediów i technologii informacyjnej w edukacji i terapii.

PROGRAM

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia E-learning – metody i narzędzia zdalnego nauczania w edukacji, Projekty edukacyjne z wykorzystaniem nowych technologii, Programowanie jako element podstawy programowej kształcenia ogólnego w klasach I- III i IV-VIII a także praktyki w wymiarze 30 godzin ( zajęcia prowadzone z wykorzystaniem TIK – technologie informacyjno-komunikacyjne)

Czas trwania: 2 semestry
200 godzin zajęć dydaktycznych  (100% on-line)
30 godzin praktyk 

Termin realizacji: październik 2021 – czerwiec 2022 r.
30 punktów ECTS

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu końcowego/ dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/ dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

KONTAKT

Wyższa Szkoła Uni-Terra
Biuro Studiów Podyplomowych
ul. Wybickiego 6, I piętro
61-529 Poznań

tel. 61 44 85 441
tel. 61 82 36 400

mail: biuro@uniterra.plimage image

Opłaty

Studia niestacjonarne

Rok akademicki Czesne w 10 ratach
2021/2022 280 PLN

  • Opłata wpisowa: 200 zł
  • Dla absolwentów Wyższej Szkoły Uni-Terra oraz ODN Uni-Terra dodatkowy jednorazowy rabat w wysokości 200 zł (odliczany od czesnego).
  • Promocja 2600 zł

*Cena promocyjna czesnego obowiązuje przy jednorazowej wpłacie do 30.10.2021 r.

Łączna suma rabatu do uzyskania wynosi 400 zł!

 PRZY WYBORZE DWÓCH KIERUNKÓW, CZESNE TAŃSZEGO KIERUNKU 50%
( JEDNO WPISOWE)GRUPA
UNITERRA

Jest to grupa podmiotów wzajemnie powiązanych i działających na rzecz szeroko rozumianego systemu oświaty.

WS UNITERRA

ul. Prądzyńskiego 53
61-527 Poznań
Rektorat
tel.: 61 44 85 440
Dziekanat
tel.: 61 83 30 530
Biuro studiów podyplomowych
tel.: 61 44 85 441
www.wsuniterra.pl

image