Home » Studia podyplomowe dla nauczycieli » Nauczanie Fizyki

Nauczanie Fizyki

Celem studiów jest nadanie uprawnień do nauczania przedmiotu „fizyka”.

UCZESTNICY

PROGRAM

CZAS TRWANIA

OPŁATY

KONTAKT

CEL

Celem studiów jest nadanie uprawnień do nauczania przedmiotu „fizyka”.

UCZESTNICY

Studia są adresowane do osób,  posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych z zakresu nauk ścisłych, które są zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji do nauczania kolejnego przedmiotu.

Wymagane od kandydata:

•    ukończone studia wyższe w zakresie nauk przyrodniczych, ścisłych lub technicznych
•    przygotowanie pedagogiczne.

PROGRAM
Obejmuje m.in. następujące zagadnienia: dydaktykę i metodykę przedmiotu, mechanikę, elektrodynamikę, a także praktyki w wymiarze 60 godzin.

UWAGA!
Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do nauczania w szkołach podstawowych oraz zasadniczych szkołach zawodowych. Natomiast ukończenie studiów podyplomowych przez absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół.

Czas trwania

3 semestry, 350 godzin ( w tym zajęcia w formie e-learningu)

Termin realizacji

październik 2018- lipiec 2019
60 punktów ECTS

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% zajęć prowadzonych w uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem wraz z praktykami, a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego/ dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/ dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

ORGANIZACJA NAUKI

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, średnio, co dwa tygodnie – w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00.
Zajęcia w ramach III semestru realizowane są w lipcu,  także w dni powszednie.
Organizator zastrzega sobie prawo do realizacji zajęć w ciągu 1 tygodnia ferii zimowych województwa wielkopolskiego.

KONTAKT

Wyższa Szkoła Uni-Terra
Biuro Studiów Podyplomowych
ul. Wybickiego 6, I piętro
61-529 Poznań

tel. 61 44 85 441
tel. 61 82 36 400

mail: biuro@uniterra.plimage image

Opłaty

Studia podyplomowe

Rok akademicki Czesne w 10 ratach
2018/19 - Poznań 369 PLN
2018/19 - Gdańsk 369 PLN
2018/19 - Kalisz 250 PLN

  • Opłata wpisowa: 200 zł
  • Dla absolwentów Wyższe Szkoły Uni-Terra oraz ODN Uni-Terra dodatkowy jednorazowy rabat w wysokości 200 zł (odliczany od czesnego).
  • Promocja 3490 zł – Poznań, Gdańsk*
  • Promocja 2300 zł – Kalisz*

*Cena promocyjna czesnego obowiązuje przy jednorazowej wpłacie do 30.10.2018 r.

Łączna suma rabatu do uzyskania wynosi 400 zł!GRUPA
UNITERRA

Jest to grupa podmiotów wzajemnie powiązanych i działających na miarę szeroko rozumianego systemu oświaty.

WS UNITERRA

ul. Prądzyńskiego 53
61-527 Poznań
tel.: 618330530
tel.: 614485440
www.wsuniterra.pl

image