WS UNITERRA

  Available courses

  Kurs dla studentów studiów podyplomowych Nauczania Wiedzy o Społeczeństwie w roku akademickim 2019/2020


  Kurs dla studentów studiów podyplomowych Przygotowania Pedagogicznego w roku akademickim 2019/2020


  Kurs dla studentów II roku kierunku Dietetyka w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/19

  Kurs dla studentów III roku kierunku Dietetyka w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/19


  Kurs dla studentów II roku kierunku Dietetyka w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/19

  Kurs dla studentów III roku Dietetyki w semestrze letnim roku akademickiego 2018/19

  Kurs dla studentów II roku Dietetyki w semestrze letnim roku akademickiego 2018/19

  Kurs dla studentów I roku Dietetyki w semestrze letnim roku akademickiego 2018/19

  Kurs dla studentów III roku Dietetyki w semestrze letnim roku akademickiego 2018/19


  Kurs dla studentów II roku kierunku Dietetyka w semestrze letnim roku akademickiego 2018/19

  Kurs dla studentów I roku Dietetyki w semestrze letnim roku akademickiego 2017/18

  Kurs dla studentów I roku Dietetyki w roku 2017/18

  Kurs dla studentów II roku Dietetyki w semestrze letnim roku akademickiego 2017/18

  Kurs dla studentów II roku Dietetyki w semestrze letnim roku akademickiego 2017/18

  Kurs dla studentów III roku Dietetyki w semestrze letnim roku akademickiego 2017/18

  Kurs dla studentów I roku Pedagogiki specjalnej w semestrze letnim roku akademickiego 2017/18

  Kurs dla studentów I roku Pedagogiki specjalnej w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/18

  Kurs dla studentów I roku Pedagogiki specjalnej w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/18

  Kurs dla studentów I roku Pedagogiki specjalnej w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/18

  Kurs dla studentów I roku Dietetyki w semestrze letnim roku akademickiego 2017/18

  Kurs dla studentów II roku kierunku Dietetyka w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/18

  Kurs dla studentów II roku kierunku Dietetyka w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/18

  Kurs dla studentów II roku kierunku Dietetyka w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/18

  Kurs dla studentów III roku Dietetyki w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/18

  Kurs dla studentów kierunku Informatyka w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/18

  Kurs dla studentów kierunku Informatyka w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/18

  Kurs dla studentów kierunku Informatyka w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/18

  Kurs dla studentów kierunku Informatyka w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/18

  Kurs dla studentów kierunku Informatyka w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/18

  Kurs dla studentów kierunku Informatyka w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/18

  Kurs dla studentów kierunku Matematyka w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/18

  Kurs dla studentów kierunku Matematyka w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/18

  Kurs dla studentów kierunku Matematyka w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/18

  Kurs dla studentów kierunku Matematyka w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/18

  Kurs dla studentów I roku Dietetyki w semestrze letnim roku akademickiego 2016/17

  Kurs dla studentów I roku Dietetyki w roku 2016/17

  Kurs dla studentów II roku Dietetyki w roku 2016/17

  Kurs dla studentów II roku Dietetyki w semestrze letnim roku akademickiego 2016/17

  Kurs dla studentów I roku Dietetyki w semestrze letnim roku akademickiego 2016/17

  Kurs dla studentów III roku Pedagogiki specjalnej w semestrze letnim roku akademickiego 2016/17

  Kurs dla studentów III roku Pedagogiki specjalnej w semestrze letnim roku akademickiego 2016/17

  Kurs dla studentów kierunku Matematyka w roku 2016/17

  Kurs dla studentów Informatyki w semestrze zimowym roku 2016/17

  Kurs dla studentów Informatyki w semestrze zimowym roku 2016/17

  Kurs dla studentów Informatyki w semestrze zimowym roku 2016/17

  Kurs dla studentów Informatyki w semestrze zimowym roku 2016/17

  Kurs dla studentów III roku Dietetyki w roku 2016/17

  Kurs dla studentów III roku Dietetyki w roku 2016/17

  Kurs dla studentów II roku Dietetyki w roku 2016/17

  Kurs dla studentów II roku Dietetyki w roku 2016/17

  Kurs dla studentów II roku Dietetyki w roku 2016/17

  Kurs dla studentów II roku Dietetyki w roku 2016/17

  Kurs dla studentów II roku Dietetyki w roku 2016/17

  Kurs dla studentów II roku Dietetyki w roku 2016/17

  Kurs dla studentów I roku Dietetyki w roku 2016/17

  Kurs dla studentów I roku Dietetyki w roku 2016/17

  Kurs dla studentów I roku Dietetyki w roku 2016/17

  Kurs dla studentów I roku Dietetyki w roku 2016/17

  Kurs dla studentów I roku Dietetyki w roku 2016/17

  Kurs dla studentów I roku Dietetyki w roku 2015/16

  Kurs dla studentów I roku Dietetyki w roku 2015/16

  Kurs dla studentów II roku Dietetyki w roku 2015/16

  Kurs dla studentów II roku Pedagogiki specjalnej w roku 2015/16

  Kurs dla studentów I roku Dietetyki w roku 2015/16

  Kurs dla studentów I roku Dietetyki w roku 2015/16

  Kurs dla studentów II roku Dietetyki w roku 2015/16

  Kurs dla studentów II roku Dietetyki w roku 2015/16

  Kurs dla studentów II roku Dietetyki w roku 2015/16

  Kurs dla studentów II roku Dietetyki w roku 2015/16

  Kurs dla studentów II roku Dietetyki w roku 2015/16

  Kurs dla studentów II roku Dietetyki w roku 2015/16

  Kurs dla studentów II roku Dietetyki w roku 2015/16

  Kurs dla studentów III roku Dietetyki w roku 2015/16

  Kurs dla studentów III roku Dietetyki w roku 2015/16

  Kurs dla studentów III roku Dietetyki w roku 2015/16

  Kurs dla studentów III roku Pedagogiki specjalnej w roku 2015/16

  Kurs dla studentów I roku Dietetyki w roku 2014/15

  Kurs dla studentów I roku Dietetyki w roku 2014/15

  Kurs dla studentów I roku Dietetyki w roku 2014/15

  Kurs dla studentów I roku Dietetyki w roku 2014/15

  Kurs dla studentów I roku Dietetyki w roku 2014/15

  Dr Izabela Chudzicka-Strugała

  Mikrobiologia ogólna i żywności

  Tematy zajęć:

  1. Enterobacteriacae
  2. Listeria monocytogenes
  3. Legionella pneumophila i legioneloz

  Enterobacteriacae, Listeria monocytogenes, Legionella pneumophila i legioneloz to kurs będący uzupełnieniem zajęć stacjonarnych o nazwie Mikrobilogia ogólna i żywności, skierowanych do studentów I roku Dietetyki

  Kurs dla studentów I roku Dietetyki w roku 2014/15

  Kurs dla studentów I roku Dietetyki w roku 2012/13

  Kurs dla studentów I roku Dietetyki w roku 2014/15

  Kurs dla studentów II roku Dietetyki w roku 2014/15

  Kurs dla studentów II roku Dietetyki w roku 2014/15

  Kurs dla studentów II roku Dietetyki w roku 2014/15

  Kurs dla studentów II roku Dietetyki w roku 2014/15

  Kurs dla studentów II roku Dietetyki w roku 2014/15