fbpx
Home » Misja i cele
image

O nas

Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu została utworzona na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2009 roku i posiada wpis do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 355.

Misje i cele

Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu powstała w wyniku potrzeby kształcenia kadry pedagogicznej pracującej z osobami, które borykają się z rozmaitymi trudnościami. Skuteczna pomoc może być jednak udzielona tylko przez ludzi odpowiednio do tego przygotowanych, zarówno pod względem wiedzy, jak i wrażliwości i predyspozycji emocjonalnych. Naszą misją od początku istnienia uczelni było przygotowanie przyszłych pedagogów, wychowawców, opiekunów, terapeutów, nauczycieli w taki sposób, aby ich praca przynosiła jak najlepsze rezultaty.

Wraz z rozwojem uczelni pojawiły się nowe kierunki. Dzisiaj na WS Uni-Terra można studiować nie tylko pedagogikę specjalną, ale również pedagogikę, dietetykę i wychowanie fizyczne i zdrowotne. Uważamy, że odpowiednie przygotowanie ludzi, którzy za kilka lat będą wykonywać konkretny zawód, ma ogromne znaczenie i wiąże się z olbrzymią odpowiedzialnością.GRUPA
UNITERRA

Jest to grupa podmiotów wzajemnie powiązanych i działających na rzecz szeroko rozumianego systemu oświaty.

WS UNITERRA

ul. Prądzyńskiego 53
61-527 Poznań
Rektorat
tel.: 61 44 85 440
Dziekanat
tel.: 61 83 30 530
Biuro studiów podyplomowych
tel.: 61 44 85 441
www.wsuniterra.pl

image