fbpx
Home » Kursy » Menedżera turystyki i hotelarstwa

Menedżera turystyki i hotelarstwa

Celem udziału w kursie jest uzyskanie uprawnień menedżera turystyki i hotelarstwa.

Menedżer turystyki i hotelarstwa

Cel

Celem udziału w kursie jest uzyskanie uprawnień menedżera turystyki i hotelarstwa. Absolwenci kursu mogą podjąć pracę w: hotelach, pensjonatach, ośrodkach wypoczynkowych, ośrodkach wellness i SPA, organizacjach i stowarzyszeniach (fundacjach) turystycznych oraz instytucjach publicznych i samorządowych działających w obszarze rozwoju turystyki i hotelarstwa.

Uczestnicy

Uczestnikami kursów mogą być osoby, które ukończyły 18 lat i są absolwentami szkoły średniej maturalnej.

Program

Program kursu obejmuje zajęcia teoretyczne oraz specjalistyczne zajęcia praktyczne w wymiarze 120 godzin.

Absolwenci kursu uzyskają dyplom menedżera turystyki i hotelarstwa w języku polskim i angielskim.

Absolwenci kursów uzyskują efekty (wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne) na poziomie 5 i 6 Sektorowych Ram Kwalifikacji dla Sektora Turystyki (5-6 SRKT), zgodnie z Europejskimi Ramami Kwalifikacji (ERK). Absolwenci kursów mogą podejmować pracę w państwach Unii Europejskiej.

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia kursu jest aktywny udział w zajęciach, zaliczenie pisemne części teoretycznej kursu, zaliczenie praktyczne.

Organizacja zajęć

Zajęcia będą odbywały się w soboty i niedziele, w termiach ustalonych z uczestnikami kursu. Istnieje możliwość przeprowadzenia kursu w dni robocze.

Kursy prowadzone są przez praktyków – menedżerów turystyki i hotelarstwa.

Kontakt

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych i Nauk o Zdrowiu

Wyższa Szkoła Uni-Terra

61-527 Poznań, ul. Prądzyńskiego 53

Tel. 61 8330530

e-mail: dziekanat@wsuniterra.pl

 

 image image

Opłaty

Kurs niestacjonarny

3 miesiące opłata w 2 ratach
1100 PLN 550 PLN - w ciągu 7 dniu od otrzymania decyzji o uruchomieniu kursu.
Pozostała kwota do dnia zakończenia kursu.

Nauczyciele wychowania fizycznego – zniżka 100 zł*.

Absolwenci turystyki i rekreacji, dietetyki, sportu i fizjoterapii – zniżka 100 zł*.

Studenci dietetyki, wychowania fizycznego, turystyki i rekreacji, sportu – zniżka 100 zł*.

Zniżka uwzględniona jest przy drugiej racie*.

Zniżki nie mogą się ze sobą łączyć.GRUPA
UNITERRA

Jest to grupa podmiotów wzajemnie powiązanych i działających na rzecz szeroko rozumianego systemu oświaty.

WS UNITERRA

ul. Prądzyńskiego 53
61-527 Poznań
Rektorat
tel.: 61 44 85 440
Dziekanat
tel.: 61 83 30 530
Biuro studiów podyplomowych
tel.: 61 44 85 441
www.wsuniterra.pl

image