Home » Studia podyplomowe » Menagement i coaching sportowy

Menagement i coaching sportowy

Celem studiów podyplomowych na kierunku management i coaching sportowy jest przygotowanie kadry menedżerskie do pracy w klubach, organizacjach, stowarzyszeniach, spółkach, fundacjach, instytucjach i jednostkach rządowych i samorządowych, działających w obszarze sportu, turystyki i rekreacji.

UCZESTNICY

PROGRAM

CZAS TRWANIA

OPŁATY

KONTAKT

CEL

Studia podyplomowe na kierunku management i coaching sportowy przygotowują kadry menedżerskie do pracy w klubach, organizacjach, stowarzyszeniach, spółkach, fundacjach, instytucjach i jednostkach rządowych i samorządowych, działających w obszarze sportu, turystyki i rekreacji. Menedżer (agent, coach) sportowy potrafi zarządzać instytucjami, placówkami sportowymi i rekreacyjnymi oraz zasobami ludzkimi (m.in. karierą sportową zawodników wyczynowych).

Uzyskane kwalifikacje: Manager i coach sportowy

Przykładowe miejsca pracy absolwenta studiów:

– kluby sportowe,
– kluby fitness (rekreacyjne),
– związki sportowe, stowarzyszenia i fundacje kultury fizycznej,
– administracja samorządowa,
– hotele, pensjonaty i inne placówki wypoczynkowo-turystyczne,
– przedsiębiorstwa, instytucje lub organizacje zajmujące się sportem i rekreacją,
– własna działalność gospodarcza.

UCZESTNICY

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwenci różnych kierunków studiów I i II stopnia.

PROGRAM

Obejmuje m.in. następujące zagadnienia: Psychologia sportu, Zarządzanie sportem, Marketing sportowy, Marketing sportowy, Marketing sportowy.

Czas trwania i liczba godzin: 2 semestry, 300 godzin (w tym 60 godzin praktyk i 60 godzin zajęć w formie e-learningu)

Termin realizacji: październik 2018 – lipiec 2019 r.
60 punktów ECTS

WARUNKI ZALICZENIA

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% zajęć prowadzonych w uczelni, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów potwierdzających osiągnięcie efektów kształcenia, przewidzianych programem ,a także uzyskanie wyniku pozytywnego z egzaminu końcowego/ dyplomowego. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego/ dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów.

ORGANIZACJA NAUKI

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym raz do dwóch razy w miesiącu – w soboty i niedziele, w godzinach od 8.30 do 17.00.

KONTAKT

Wyższa Szkoła Uni-Terra
Biuro Studiów Podyplomowych
ul. Wybickiego 6, I piętro
61-529 Poznań

tel. 61 44 85 441
tel. 61 82 36 400

mail: biuro@uniterra.pl

 image image

Opłaty

Studia podyplomowe

Rok akademicki Czesne w 10 ratach
2018/19 320 PLN

  • Opłata wpisowa: 200 zł
  • Dla absolwentów Wyższe Szkoły Uni-Terra oraz ODN Uni-Terra dodatkowy jednorazowy rabat w wysokości 200 zł (odliczany od czesnego).
  • Promocja 3000 zł*

*Cena promocyjna czesnego obowiązuje przy jednorazowej wpłacie do 30.10.2018 r.

Łączna suma rabatu do uzyskania wynosi 400 zł!GRUPA
UNITERRA

Jest to grupa podmiotów wzajemnie powiązanych i działających na miarę szeroko rozumianego systemu oświaty.

WS UNITERRA

ul. Prądzyńskiego 53
61-527 Poznań
tel.: 618330530
tel.: 614485440
www.wsuniterra.pl

image